DELÅRSRAPPORT januari 2018 - juni 2018

Perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,3) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 27,2 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,5 (0,0) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 837,4 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2018 uppgick till 44,8 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2018 uppgick till 139,0 (15,8) MSEK

Milestone 2 i Sanofiaffären och ersättningskrav från Sanofi

Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med tisdag den 22 maj 2018.


Mertiva gör mindre investering i läkemedelsforskningsbolaget AttgeNO

Mertiva har deltagit med 3,5 MSEK i det svenska läkemedelsforskningsbolaget AttgeNOs nyemission. Efter emissionen har Mertiva en ägarandel om 4,5 % av bolaget. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel. Supernitro (PDNO) är en ny patenterad läkemedelskandidat för behandling av akut livshotande högt blodtryck i lungan, vilket t ex kan uppstå i samband med t.ex. hjärtkirurgi och ha dödlig utgång.Bokslutskommuniké januari 2017 - december 2017

Perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 701,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 810,1 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 43,4 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2017 uppgick till 471,4 MSEK

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 702,5 (0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 (0,0) SEK

Omstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva. Triega kommer nu att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted