Bokslutskommuniké 2019Betalning för huvuddelen av Milestone 2 i Sanofiaffären

Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas. Enligt uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som tillfaller Mertiva blir knappt 5,9 MUSD.


Mertiva januari 2019 - juni 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till 10,7 (27,2) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,6 (1,5) SEK
  • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 846,1 (835,4) MSEK
  • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2019 uppgick till 45,3 (44,7) SEK


Årsredovisning för 2018 finns nu på Mertivas hemsida

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Mertivas hemsida, www.mertiva.se.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med fredag den 24 maj 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted