DELÅRSRAPPORT januari 2018 - juni 2018

Perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,3) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 27,2 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,5 (0,0) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 837,4 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2018 uppgick till 44,8 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2018 uppgick till 139,0 (15,8) MSEK

Milestone 2 i Sanofiaffären och ersättningskrav från Sanofi

Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med tisdag den 22 maj 2018.


Mertiva gör mindre investering i läkemedelsforskningsbolaget AttgeNO

Mertiva har deltagit med 3,5 MSEK i det svenska läkemedelsforskningsbolaget AttgeNOs nyemission. Efter emissionen har Mertiva en ägarandel om 4,5 % av bolaget. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel. Supernitro (PDNO) är en ny patenterad läkemedelskandidat för behandling av akut livshotande högt blodtryck i lungan, vilket t ex kan uppstå i samband med t.ex. hjärtkirurgi och ha dödlig utgång.Bokslutskommuniké januari 2017 - december 2017

Perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 701,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 810,1 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 43,4 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2017 uppgick till 471,4 MSEK

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 702,5 (0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 (0,0) SEK

Omstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva. Triega kommer nu att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.Mertiva investerar i nybildat bolag för fastighetsinvesteringar

Mertiva investerar tillsammans med två andra parter i ett nybildat bolag för fastighetsinvesteringar, Merbona Invest AB. Mertivas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga investeringar.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: