Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med tisdag den 22 maj 2018.


Mertiva gör mindre investering i läkemedelsforskningsbolaget AttgeNO

Mertiva har deltagit med 3,5 MSEK i det svenska läkemedelsforskningsbolaget AttgeNOs nyemission. Efter emissionen har Mertiva en ägarandel om 4,5 % av bolaget. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel. Supernitro (PDNO) är en ny patenterad läkemedelskandidat för behandling av akut livshotande högt blodtryck i lungan, vilket t ex kan uppstå i samband med t.ex. hjärtkirurgi och ha dödlig utgång.Bokslutskommuniké januari 2017 - december 2017

Perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 701,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 810,1 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 43,4 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2017 uppgick till 471,4 MSEK

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 702,5 (0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 (0,0) SEK

Omstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva. Triega kommer nu att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.Mertiva investerar i nybildat bolag för fastighetsinvesteringar

Mertiva investerar tillsammans med två andra parter i ett nybildat bolag för fastighetsinvesteringar, Merbona Invest AB. Mertivas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga investeringar.

En milestone uppnådd i Sanofiaffären

Under onsdagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande från PSC att en milestone uppnåtts i Sanofiaffären. Detta innebär att Sanofi betalar ytterligare 50 MUSD till de tidigare aktieägarna i PSC. Samtidigt meddelades att det därtill kommer att utbetalas 20 MUSD som har innehållits på ett escrowkonto. Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD.


Betalning för Sanofiaffären

Som tidigare pressmeddelats, så har läkemedelsbolaget Sanofi avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Mertiva har idag fått betalt för sina aktier i PSC. Efter genomförd valutaväxling motsvarade betalningen ca 714 MSEK.


Delårsrapport januari 2017 - juni 2017

Perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,9 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 108,6 (107,1) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2017 uppgick till 5,8 (5,7) SEK
 • Netto likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2017 uppgick till 15,8 (17,8) MSEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: