RESOLUTION TO ISSUE CONVERTIBLES BY MEDIRÄTTS BOARD OF DIRECTORS

On May 21, 2018, Medirätt announced that the company and European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") had signed an agreement under which Medirätt may issue convertible bonds in several tranches for a total maximum amount of SEK 50 million over 18 months. The parties have just entered into an amendment agreement further governing the issuance of the first tranche of funding, which will amount to SEK 2.5 million of convertibles corresponding to half the SEK 5 million tranche initially provided.

Based on this as well as the authorization to issue convertibles approved by the annual general meeting of shareholders on 11 April 2018, the board of directors of Medirätt has resolved to issue convertible bonds in the nominal amount of SEK 2.5 million to the Investor. Conversion may take place during a 12-month period from the date of the registration of the convertibles with the Swedish Companies Registration Office. The full terms and conditions of the convertibles will be published on Medirätt's website, as well as a follow-up table indicating the conversions and the number of convertibles outstanding, http://www.mediratt.com/.

In order to facilitate the administrative process in relation to this first tranche, the Investor and Medirätt have agreed that no warrants will be issued in connection with this tranche of convertibles. Instead, the warrants related to these SEK 2.5m convertibles will be issued when the remainder SEK 2.5 million convertibles are issued, or, if such issue does not take place within six months, after six months.

Without change, the warrants will be listed on Nasdaq First North and will be issued free of charge to the Investor as well as to the existing shareholders (pro rata to their shareholdings).

Also, the company's call for new tranches under the agreement with the Investor is still subject to the same initial conditions, including in particular conditions relating to the level of the price and liquidity of Medirätt's shares of class B, and that the Investor's total holding of convertibles and warrants in Medirätt does not exceed a certain level.

Stockholm 2018-06-13 

Please contact CEO Carl Johan Merner
carl.johan.merner@mediratt.com

This information is such that MediRätt AB is obligated to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation (MAR). The information was submitted for publication on June 13, 2018 at 09.00 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel + 46 (0)8 765 66 33
E-mail: info@mediratt.com
www.mediratt.com

 

 

 

About MediRätt AB (publ)
MediRätt is a Swedish medical technology company that develops digital solutions for safer medication and drug dispensing. The company was founded in 2008 by general physician Göran Sjönell and industrialist Sten Röing. MediRätt has developed the patented digital drug dispensing machine Dosell, as well as a series of applications that together form a unique overall concept to ensure that elderly and multi-medicating patients receive reliable and safe medication.

The company is listed on NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, is the company's Certified Adviser. Further information is available at www.mediratt.com

MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun

Idag beslutade Östra Göinge kommun att teckna avtal med MediRätt efter en direktupphandling av läkemedelsautomater, enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. MediRätts Dosell-system valdes då anbudet hade det bästa förhållandet mellan kvalitet, kostnad och pris.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 december 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm


EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF MEDIRÄTT AB

The shareholders of MediRätt AB, 556762-3391, (the "Company") are hereby invited to an Extraordinary General Meeting on Tuesday, 18 December 2018 at 14.00, at Priority, Skeppsbron 24, Stockholm, Sweden.


Björn Rosengren investerar 3,2 miljoner SEK i riktad nyemission

Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell som är planerad till fjärde kvartalet.


MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK över 18 månader. En första tranche om 2,5 MSEK emitterades den 13 juni 2018. Samtliga konvertibler i den första tranchen har omvandlats till aktier och stärker bolagets egna kapital.


MEDIRÄTT ISSUES SEK 4.5 MILLION OF CONVERTIBLES WITH WARRANTS AND WILL ISSUE FREE WARRANTS TO ITS SHAREHOLDERS

On May 21, 2018, MediRätt and European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") signed an agreement under which MediRätt may issue convertible bonds in several tranches for a total maximum amount of SEK 50 million over 18 months. A first tranche of SEK 2.5 million has been issued on June 13, under which all the convertibles have been converted into shares as of today, strengthening the company's equity.


MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun

Idag tecknade MediRätt avtal med Ljusnarsbergs Kommun avseende användningen av två stycken Dosell-automater. Kommunen kan inom ramen för avtalet beställa ytterligare Dosell-automater efter behov.


MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun

Idag undertecknande MediRätts dotterbolag ett avtal med Borlänge Kommun efter vunnen direktupphandling av säkerhetsutbildningar. Avtalet innebär att Sensec under tio till femton tillfällen ska utbilda Borlänge Kommuns personal i tre olika områden; hot och våld på arbetsplatsen, pågående dödligt våld och krisberedskap.


MediRätt subsidiary Sensec Personlig Säkerhet wins direct procurement from Borlänge municipality

Today, MediRätt's subsidiary signed an agreement with Borlänge municipality after winning a direct procurement for courses in security training. Under the agreement, Sensec will train Borlänge municipality staff on 10 to 15 occasions in three different areas: threats and violence in the workplace, ongoing deadly violence, and emergency preparedness.


Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport - höjer EBIT-estimat för 2018

I samband med MediRätts kvartalsrapport för Q3 publicerade Erik Penser Bank idag en uppföljande analys av bolaget. Mot bakgrund av en högre omsättning än förväntat för Q3 meddelar Erik Penser att man reviderar upp EBIT-estimatet med 1,8 MSEK för 2018.


Erik Penser Bank publishes follow-up analysis of MediRätt after Q3 report: increases 2018 EBIT estimate

In conjunction with MediRätt's Q3 report, Erik Penser Bank today published a follow-up analysis of the company. Against a background of higher than expected sales for Q3, the bank has revised upwards its EBIT estimate by SEK 1.8 million for 2018.


MediRätts kvartalsrapport, juli - september 2018

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
- KONCERNEN

OMSÄTTNING:
2 704 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-2 101 TSEK (-1 100 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,2 SEK (-0,1 SEK)

ANTAL AKTIER PER 30 JUNI:
13 566 762 (11 692 028)


MediRätt's quarterly report, July - September 2018

THIRD QUARTER IN BRIEF
GROUP

SALES:
2,704 SEK 000s (0 SEK 000s)

PROFIT AFTER TAX:
-2,101 SEK 000s (-1,100 SEK 000s)

PROFIT PER SHARE BEFORE DILLUTION:
-0.2 SEK (-0.1 SEK)

NUMBER OF SHARES AS AT 30 JUNE:
13,566,762 (11,692,028)


MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.


MediRätt signs agreement with Uppsala municipality for Dosell pilot project

Today, MediRätt has signed a pilot project agreement for Dosell with Uppsala municipality. The trial will be conducted for a period of six months with the option of an extension. If the test is successful, Uppsala municipality may decide to purchase Dosell through a public procurement process.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: