MediRätts försäljningschef Klas Arvidson i intervju: "gensvaret hos kommunerna har varit jättepositivt"

Pilotprojekt med kommuner samt att hitta nya samarbeten med företag inom e-hälsa. Det är försäljningschef Klas Arvidsons fokusområden under närmaste halvåret.

I en intervju med Deep Talk berättar MediRätts försäljningschef om vad det senaste förvärvet av Sensec Personlig Säkerhet innebär för försäljningen av Dosell, hur ett eventuellt samarbete med bolaget Raytelligence kan förbättra Dosell ytterligare, samt hur roadshowen till svenska kommuner har tagits emot.

"Vi har fått ett mycket positivt gensvar hos kommunerna i vårt försäljningsarbete, som alla står inför stora utmaningar i vården av sina äldre. Dosell har tagits emot som en potentiell lösning på många problem", säger Klas Arvidson, försäljningschef för MediRätt.

Här kan du se hela intervjun med Klas Arvidson.

Stockholm 2018-07-11

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun

Idag beslutade Östra Göinge kommun att teckna avtal med MediRätt efter en direktupphandling av läkemedelsautomater, enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. MediRätts Dosell-system valdes då anbudet hade det bästa förhållandet mellan kvalitet, kostnad och pris.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 december 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm


EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF MEDIRÄTT AB

The shareholders of MediRätt AB, 556762-3391, (the "Company") are hereby invited to an Extraordinary General Meeting on Tuesday, 18 December 2018 at 14.00, at Priority, Skeppsbron 24, Stockholm, Sweden.


Björn Rosengren investerar 3,2 miljoner SEK i riktad nyemission

Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell som är planerad till fjärde kvartalet.


MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK över 18 månader. En första tranche om 2,5 MSEK emitterades den 13 juni 2018. Samtliga konvertibler i den första tranchen har omvandlats till aktier och stärker bolagets egna kapital.


MEDIRÄTT ISSUES SEK 4.5 MILLION OF CONVERTIBLES WITH WARRANTS AND WILL ISSUE FREE WARRANTS TO ITS SHAREHOLDERS

On May 21, 2018, MediRätt and European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") signed an agreement under which MediRätt may issue convertible bonds in several tranches for a total maximum amount of SEK 50 million over 18 months. A first tranche of SEK 2.5 million has been issued on June 13, under which all the convertibles have been converted into shares as of today, strengthening the company's equity.


MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun

Idag tecknade MediRätt avtal med Ljusnarsbergs Kommun avseende användningen av två stycken Dosell-automater. Kommunen kan inom ramen för avtalet beställa ytterligare Dosell-automater efter behov.


MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun

Idag undertecknande MediRätts dotterbolag ett avtal med Borlänge Kommun efter vunnen direktupphandling av säkerhetsutbildningar. Avtalet innebär att Sensec under tio till femton tillfällen ska utbilda Borlänge Kommuns personal i tre olika områden; hot och våld på arbetsplatsen, pågående dödligt våld och krisberedskap.


MediRätt subsidiary Sensec Personlig Säkerhet wins direct procurement from Borlänge municipality

Today, MediRätt's subsidiary signed an agreement with Borlänge municipality after winning a direct procurement for courses in security training. Under the agreement, Sensec will train Borlänge municipality staff on 10 to 15 occasions in three different areas: threats and violence in the workplace, ongoing deadly violence, and emergency preparedness.


Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport - höjer EBIT-estimat för 2018

I samband med MediRätts kvartalsrapport för Q3 publicerade Erik Penser Bank idag en uppföljande analys av bolaget. Mot bakgrund av en högre omsättning än förväntat för Q3 meddelar Erik Penser att man reviderar upp EBIT-estimatet med 1,8 MSEK för 2018.


Erik Penser Bank publishes follow-up analysis of MediRätt after Q3 report: increases 2018 EBIT estimate

In conjunction with MediRätt's Q3 report, Erik Penser Bank today published a follow-up analysis of the company. Against a background of higher than expected sales for Q3, the bank has revised upwards its EBIT estimate by SEK 1.8 million for 2018.


MediRätts kvartalsrapport, juli - september 2018

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
- KONCERNEN

OMSÄTTNING:
2 704 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-2 101 TSEK (-1 100 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,2 SEK (-0,1 SEK)

ANTAL AKTIER PER 30 JUNI:
13 566 762 (11 692 028)


MediRätt's quarterly report, July - September 2018

THIRD QUARTER IN BRIEF
GROUP

SALES:
2,704 SEK 000s (0 SEK 000s)

PROFIT AFTER TAX:
-2,101 SEK 000s (-1,100 SEK 000s)

PROFIT PER SHARE BEFORE DILLUTION:
-0.2 SEK (-0.1 SEK)

NUMBER OF SHARES AS AT 30 JUNE:
13,566,762 (11,692,028)


MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.


MediRätt signs agreement with Uppsala municipality for Dosell pilot project

Today, MediRätt has signed a pilot project agreement for Dosell with Uppsala municipality. The trial will be conducted for a period of six months with the option of an extension. If the test is successful, Uppsala municipality may decide to purchase Dosell through a public procurement process.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: