MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.

Pilottestet innefattar 20 Dosellapparater som kommer att testas av användare i verklig vårdmiljö. Totalt deltar 40 personer i projektet - 20 stycken i gruppen som nyttjar Dosell och 20 stycken i en jämförelsegrupp som inte nyttjar Dosell. Kommunen kommer att stå för licensavgiften för användningen av de 20 Dosellapparater som ingår i projektet. Dosellapparaterna upplåts till ett rabatterat pris då studien kommer att användas som referens av MediRätt.

Pilotprojektet ska bland annat undersöka om andelen felmedicineringar minskar med Dosell, samt hur mycket tid som vård- och hemtjänstpersonal kan spara med Dosellsystemet.

"Det här är det första pilotavtalet som vi tecknar med en kommun. Vi ser ett stort intresse och en nyfikenhet kring Dosell när vi besöker kommuner, och vi ser fram emot att nu få visa hur Dosell kan göra skillnad under en längre period", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Förhandlingar pågår parallellt med flera andra kommuner gällande avtal om Dosell.

Stockholm den 2018-10-15

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Björn Rosengren investerar 3,2 miljoner SEK i riktad nyemission

Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell som är planerad till fjärde kvartalet.


MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK över 18 månader. En första tranche om 2,5 MSEK emitterades den 13 juni 2018. Samtliga konvertibler i den första tranchen har omvandlats till aktier och stärker bolagets egna kapital.


MEDIRÄTT ISSUES SEK 4.5 MILLION OF CONVERTIBLES WITH WARRANTS AND WILL ISSUE FREE WARRANTS TO ITS SHAREHOLDERS

On May 21, 2018, MediRätt and European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") signed an agreement under which MediRätt may issue convertible bonds in several tranches for a total maximum amount of SEK 50 million over 18 months. A first tranche of SEK 2.5 million has been issued on June 13, under which all the convertibles have been converted into shares as of today, strengthening the company's equity.


MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun

Idag tecknade MediRätt avtal med Ljusnarsbergs Kommun avseende användningen av två stycken Dosell-automater. Kommunen kan inom ramen för avtalet beställa ytterligare Dosell-automater efter behov.


MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun

Idag undertecknande MediRätts dotterbolag ett avtal med Borlänge Kommun efter vunnen direktupphandling av säkerhetsutbildningar. Avtalet innebär att Sensec under tio till femton tillfällen ska utbilda Borlänge Kommuns personal i tre olika områden; hot och våld på arbetsplatsen, pågående dödligt våld och krisberedskap.


MediRätt subsidiary Sensec Personlig Säkerhet wins direct procurement from Borlänge municipality

Today, MediRätt's subsidiary signed an agreement with Borlänge municipality after winning a direct procurement for courses in security training. Under the agreement, Sensec will train Borlänge municipality staff on 10 to 15 occasions in three different areas: threats and violence in the workplace, ongoing deadly violence, and emergency preparedness.


Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport - höjer EBIT-estimat för 2018

I samband med MediRätts kvartalsrapport för Q3 publicerade Erik Penser Bank idag en uppföljande analys av bolaget. Mot bakgrund av en högre omsättning än förväntat för Q3 meddelar Erik Penser att man reviderar upp EBIT-estimatet med 1,8 MSEK för 2018.


Erik Penser Bank publishes follow-up analysis of MediRätt after Q3 report: increases 2018 EBIT estimate

In conjunction with MediRätt's Q3 report, Erik Penser Bank today published a follow-up analysis of the company. Against a background of higher than expected sales for Q3, the bank has revised upwards its EBIT estimate by SEK 1.8 million for 2018.


MediRätts kvartalsrapport, juli - september 2018

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
- KONCERNEN

OMSÄTTNING:
2 704 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-2 101 TSEK (-1 100 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,2 SEK (-0,1 SEK)

ANTAL AKTIER PER 30 JUNI:
13 566 762 (11 692 028)


MediRätt's quarterly report, July - September 2018

THIRD QUARTER IN BRIEF
GROUP

SALES:
2,704 SEK 000s (0 SEK 000s)

PROFIT AFTER TAX:
-2,101 SEK 000s (-1,100 SEK 000s)

PROFIT PER SHARE BEFORE DILLUTION:
-0.2 SEK (-0.1 SEK)

NUMBER OF SHARES AS AT 30 JUNE:
13,566,762 (11,692,028)


MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.


MediRätt signs agreement with Uppsala municipality for Dosell pilot project

Today, MediRätt has signed a pilot project agreement for Dosell with Uppsala municipality. The trial will be conducted for a period of six months with the option of an extension. If the test is successful, Uppsala municipality may decide to purchase Dosell through a public procurement process.


CE-märkning av Dosell beräknad till vecka 48

Processen för att CE-märka Dosell som medicinteknisk produkt MDD Klass 1 fortgår enligt plan. MediRätt siktar på att processen ska kunna slutföras under vecka 48.


CE marking for Dosell projected for week 48

The process to obtain CE marking for Dosell as a MDD Class 1 medtech product continues as planned. MediRätt is expecting that the process can be completed during week 48.


Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt - visar potential jämfört med dagens värdering

Igår släppte Erik Penser Bank en analys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank.


Erik Penser Bank publishes company analysis of MediRätt: shows potential compared to current valuation

Yesterday, Erik Penser Bank published an analysis of MediRätt. The share was valued at approximately SEK 22 according to the bank's "base" scenario, which indicates high potential at high risk, according to the bank.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: