Ny internationell miljoninvestering i medicinteknikbolaget MediRätt

Dubaibaserade investmentbolaget Bracknor Investment Group går in som investerare i det börsnoterade svenska medicinteknikbolaget MediRätt genom att teckna 400 000 optioner till ett värde av 2 miljoner SEK.


New international investment in the medtech company MediRätt

Dubai-based investment company Bracknor Investment Group is investing in the listed Swedish medical technology company MediRätt by drawing 400,000 options worth SEK 2 million.


MediRätt sörjer Sir Roger Moore, Dosells ambassadör

Den legendariske skådespelaren och UNICEF-ambassadören Sir Roger Moore gick igår bort efter en kort tids sjukdom. Sedan i våras har han varit ambassadör för MediRätt:s produkt Dosell. Han hade ett starkt engagemang för seniorhälsa och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig.


MediRätt mourns Sir Roger Moore, Ambassador of Dosell

The legendary actor and UNICEF Ambassador Sir Roger Moore passed away after a short period of illness. He was an Ambassador for MediRätt's product Dosell since last spring and had a strong commitment to senior health issues.


Kvartalsredogörelse januari - mars 2017

Första kvartalet 2017 i sammandrag - koncernen

Omsättning: 4 083 SEK (-- SEK)
Resultat efter finansiella poster: -504 685 SEK (-784 125 SEK)
Likvida medel: 1 253 570 SEK (475 821 SEK)
Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 278)


Klinisk studie inleds mellan Apoteket och MediRätt

Som tidigare meddelats har Apoteket AB och MediRätt AB undertecknat ett samarbetsavtal avseende kliniska studier med Apotektes ApoDos-system och läkemedelsdispenseraren Dosell, en läkemedelsautomat för modern hem-sjukvård. Testerna kommer att pågå under våren och sommaren.


Apoteket and MediRätt launch clinical study

As previously announced, Apoteket AB and MediRätt AB have signed a co-operation agreement regarding clinical studies with Apoteket's ApoDos system and drug dispenser Dosell, an automated drug dispenser for contemporary homecare. Tests will be conducted during this spring and summer.


Announcement from annual general meeting

The annual general meeting ("AGM") of MediRätt AB (publ) ("MediRätt" or the "Company") was held on 25 April 2017 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämman 2017 i MediRätt AB (publ) ("MediRätt" eller "Bolaget") hölls den 25 april 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Cooperation agreement signed with Apoteket - Correction

We refer to the press release from MediRätt as of 20:th of April 2017. The figures in regards to number of pharmacies, collaborating stores and ApoDos customers were incorrect and have been adjusted accordingly below.


Samarbetsavtal undertecknat med Apoteket - Rättelse

Vi refererar till pressreleasen från MediRätt den 2017-04-20. Siffrorna rörande antalet apotek, apoteksombud och ApoDos-kunder var inte korrekta och har nu justerats enligt nedanstående.


Cooperation agreement signed with Apoteket

Apoteket AB and MediRätt have today agreed to start a collaboration regarding Dosell. The partners will jointly carry out a study to, among other things, measure the effects of a coordinated use of Dosell and ApoDos. If the tests go well and the product meets Apoteket's quality requirements, it will be included in their standard range and offered to their existing ApoDos customers.


Samarbetsavtal undertecknat med Apoteket

Apoteket AB och MediRätt har idag kommit överens om att inleda ett samarbete rörande Dosell. Partnerna ska tillsammans genomföra en studie för att bl. a. mäta effekterna av ett samordnat nyttjande av Dosell och ApoDos. Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan den ingå i deras standardsortiment och erbjudas deras befintliga ApoDos-kunder.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: