MediRätt utvidgar och stärker patentportföljen

Medicinteknikbolaget MediRätt AB lämnade igår, den 16 oktober 2017, in två nya patentansökningar till Patent och Registreringsverket (PRV).


MediRätt extends and strengthens the patent portfolio

On October 16, 2017, the med-tech company MediRätt AB filed two new patent applications with the Patent and Registration Office (PRV).


Clinical study of Dosell proceeds according to plan

The clinical study of MediRätt's digital drug dispensing machine Dosell is proceeding according to plan. The first two parts, which include tests of ApoDos and Dosett, are expected to be completed during October 2017. The third part, where Dosell is tested, has begun and the first results are calculated in November.


Klinisk studie av Dosell fortlöper enligt plan

Den kliniska studien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider enligt plan. De två första delarna, som innefattar tester av ApoDos respektive Dosett, beräknas slutföras under oktober 2017. Den tredje delen, där Dosell testas, har inletts och de första resultaten beräknas till november.


Alexandra Charles ny ambassadör för MediRätt

Medicinteknikbolaget MediRätt har inlett ett samarbete med Alexandra Charles, legendarisk nattklubbsdrottning, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.


Alexandra Charles becomes new Ambassador for MediRätt

The medtech company MediRätt's has started collaboration with Alexandra Charles, the legendary nightclub queen, founder of 1.6 and 2.6 Miljoners Klubben and a well-known profile in female health and gender equality research. With her global network of contacts, Alexandra becomes an important partner for increasing knowledge about MediRätt's digital drug dispenser Dosell and how quality of life can be improved for those who are cared for at home.


MediRätt rekryterar erfaren projektkonsult

Då de kliniska testerna av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider enligt plan väljer MediRätt att förstärka teamet med Mikael Svensson, projektkonsult med lång erfarenhet av komplexa affärsutvecklingsprojekt i både privat och offentlig vårdsektor.


MediRätt recruits experienced project leader

As MediRätt's clinical trials of its digital drug dispenser Dosell progresses as planned, MediRätt has strengthened the team with Mikael Svensson, consultant project leader with extensive experience working with complex business development projects, within both the public and private health care sector.


Interim report Q2 January-June 2017

SUMMARY OF THE FIRST HALF YEAR
- THE GROUP

REVENUE:

-- SEK (-- SEK)

PROFIT AFTER FINANCIAL ITEMS:

-1 309 224 SEK (-5 836 307 SEK)

PROFIT AFTER TAXES PER SHARE:

-0,11 SEK (-0,66 SEK)

NUMBER OF OUTSTANDING SHARES:

11 692 028 (8 540 000) 


Halvårsrapport januari - juni 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017 I SAMMANDRAG 
- KONCERNEN

OMSÄTTNING:

-- SEK (-- SEK)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER:

-1 309 224 SEK (-5 836 307 SEK)

RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE:

-0,11 SEK (-0,66 SEK)

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER:

11 692 028 (8 540 000)


Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Dosell

Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm har beslutat godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt.

Swedish Ethical Review Board approves clinical test for Dosell

The Regional Ethical Review Board (EPN) in Stockholm decided to approve the request to start clinical test for Dosell as a medical product.


An expert within e-health will lead the product development of Dosell

MediRätt has engaged Klas Arvidson, senior advisor and e-health expert, to lead the development of the company's digital dispensing machine Dosell as product development is now intensifying.


Expert inom e-hälsa ska leda produktutvecklingen av Dosell

MediRätt har anlitat Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell när produktutvecklingen nu intensifieras.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: