Uppdatering från MedicPen - Testerna i Danmark och ny patentansökan

Skarpa tester pågår i Danmark

Tester av medicinhanteringssystemet pågår i Danmark sedan slutet av september. Flera Medimi®Smart har placerats på ett så kallat hjemmeplejekontor i syfte att kommunens personal ska säkerställa att medicineringen sker korrekt och att rätt dos dispenseras. Ambitionen är att inom kort skala upp testerna i samband med att Medimi®Smart placeras ut hos patienter. Målsättningen att 100 Medimi®Smart ska användas av patienter i januari/februari 2019 kvarstår. Vidare är målsättningen att cirka 700 Medimi®Smart ska användas av patienter 2021/2022.

Vi kan redan nu konstatera att hela systemet och den uppdaterade Medimi®Smart fungerar avsevärt bättre i jämförelse med när tester genomfördes i början av året. Anledningen är att MedicPen och våra samarbetspartners är bättre förberedda. Bedömningen är också att MedicPen kommit till rätta med de problem som uppstod på grund av kassetternas utformning och buggar i software. Vidare har de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med fel hos våra samarbetspartners gett goda resultat.

För att minimera framtida problem vid implementeringen i Danmark genomför MedicPen kontinuerligt omfattande stresstester av Medimi®Smart parallellt med testerna i Danmark. På tio minuter dispenserar vi mediciner motsvarande två till fyra veckors dispensering hos patient.

Ytterligare en patentansökan är inlämnad

MedicPen har lämnat in ytterligare en patentansökan. Ansökan rör kassetten som ska fyllas med tabletter och placeras i Medimi®Smart. Den nya kassetten som tagits fram under sommaren ska minimera risken för att tabletter fastnar i kassetten och därmed minska risken för feldispenseringar.

Målsättningen med ansökan är att skydda produkten i sin helhet, men framför allt att förhindra att företag kopierar och producerar kassetter i syfte att säljas till och användas av kunder som köpt eller leasar Medimi®Smart.

Aktieägarträffar - byte av plats vid träffen i Skåne

Aktieägarträffen som ska äga rum den 22 oktober kommer att flyttas till bolagets kontor i Lomma. Träffen äger rum klockan 17.00-19.00 på Zinkgatan 2 i Lomma. Det bjuds på mat och dryck. MedicPens styrelseordförande Sigrun Axelsson deltar vid träffen jämte VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström.

MedicPen har hittills arrangerat två aktieägarträffar, dels i Stockholm och dels i Göteborg. MedicPens VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström har framträtt och samtalat med aktieägare. Från bolagets sida anser vi att det varit oerhört givande att träffa aktieägare för att lyssna på åsikter och svara på frågor samt inte minst få möjlighet att mer ingående beskriva arbetsprocesser och visa Medimi®Smart.

Sverige

Bolaget har upprättat kontakt med ett antal presumtiva samarbetspartners i Sverige i syfte att få till stånd ett pilotprojekt i en svensk kommun. Vi bedömer att detta är ett lämpligt första steg att introducera Medimi®Smart i Sverige.

USA

Bolaget har nu tillsammans med vår amerikanska samarbetspartner genomfört tekniska anpassningar av Medimi®Smart kopplat den till Flex-systemet. Därmed kan arbetet med att bearbeta lämpliga distributörer, samarbetspartners och kunder starta.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com 

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.

MedicPen på Aktiedagen i Stockholm den 23 oktober

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Stockholm, tisdagen den 23 oktober 2018.
Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.MedicPen på Aktiedagen i Malmö den 26 september

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Malmö, onsdagen den 26 september 2018. Det kommer att finnas möjlighet för intresserade att se bolagets tablettdispenser Medimi®Smart.


MedicPen bjuder in aktieägare i Göteborg och Malmö

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Göteborg och Malmö. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


PRV har beviljat patent - skyddar MedicPens världsunika läkemedelsdispenser

Svenska Patent och Registreringsverket har meddelat att man avser att bevilja MedicPens ansökan om patent på bolagets läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Bolaget avser att lämna in fler ansökningar i syfte att skydda produkten i Sverige och på andra marknader.


MedicPen beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) - villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september - att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.


MedicPen bjuder in aktieägare

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: