Uppdatering från MedicPen

Den tekniska utvecklngen av produkten är inne i sitt slutskede och en CE-märkt Medimi®Smart ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet.

Leverans till NOPII-kommunerna
Upphandlingsprojektet är inne i en mycket hektisk fas där flera olika aktörer ska samköras. MedicPen ska tillsammans med bolagets samarbetspartners, CareConsult A/S, Falck Danmark och ett apotek gå in i ett pre-test som kommer att pågå under Q1 2018 för att därefter skalas upp. Detta innebär att MedicPen ska leverera fem Medimi®Smart runt årsskiftet, 30 i mars 2018 samt ytterligare 65 Medimi®Smart sommaren 2018.

Fredagen den 10 november genomfördes en utbildning i Aalborg där personal i NOPII-kommunerna utbildades i Medimi®Smart.

Teknisk utveckling och CE-märkning
Den tekniska utvecklingen av Medimi®Smart är inne i sitt slutskede vilket innebär att bolaget arbetar med slutförandet av mjuk- och hårdvara samt verifieringar och valideringar. Inte minst upptar regulatoriska frågeställningar mycket tid i form av dokument som inom kort ska skickas till Läkemedelsverket i syfte att CE-märka Medimi@Smart. Vi beräknar att produkten ska vara CE-märkt runt årsskiftet.

Nyemissionen
Genomförandet av nyemissionen gick bra och bolaget ges därmed möjlighet att fokusera på väsentliga uppgifter framöver, till exempel genomföra försäljningsinsatser i Danmark, påbörja förberedelserna för att introducera Medimi@Smart i USA, samt starta insatser i ytterligare lämpliga länder.

I nyemissionen har MedicPens styrelseordförande och VD tecknat vardera 33 333 BTU, vilket motsvarar 99 999 aktier och 33 333 teckningsoptioner vardera.

VD:s kommentar
"MedicPen befinner sig i en mycket intressant och intensiv fas där många viktiga delar nu ska falla på plats. I Q1 2018 kommer bolagets styrelse att samlas för att ha en strategidag. Målet är att fatta en rad strategiska beslut om marknad och försäljning, produktutveckling och produktion samt en rad andra väsentliga frågeställningar. Jämte detta kommer vi de närmaste månaderna att bearbeta ytterligare kommuner i Danmark som visat intresse för Medimi®Smart", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Lomma den 13 november 2017

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215.
Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag

Idag, den 19 april 2018, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Uppdatering från MedicPenValberedningens förslag till styrelseledamöter i MedicPen AB (publ)

Den 18 mars kallades aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") till årsstämma torsdagen den 19 april 2018. Valberedningen har nu lämnat förslag på tilltänkta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår dels att Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter och dels att Gun-Britt Fransson och Mats Persson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Sigrun Axelsson nyväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna.


MedicPen deltar i upphandling i Norge

MedicPen har tagit sig vidare till slutfasen i en upphandling i Norge som omfattar 29 kommuner. Upphandlingen består av två faser varav bolaget nu går vidare in i fas två i konkurrens med två företag.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 09.00 på Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, i Malmö.


Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning av räkenskapsåret 2017

20170101 - 20171231 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 588 671 SEK (- 14 475 668 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.16 SEK (- 0,17 SEK)
  • Soliditeten per den 31 december 2017 uppgick till 81% (87%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier


Prissättningsmodell och potential för Medimi®Smart i Danmark

Bolaget kommer att ha två prissättningsmodeller för Medimi®Smart. Dels att kunderna betalar produkten med en engångssumma, dels en leasingmodell. Vi bedömer för närvarande att potentialen i Danmark kan uppgå till totalt 30 000 Medimi®Smart vilket motsvarar i genomsnitt 300 stycken per kommun. För att uppnå nollresultat behöver mindre än 3 000 Medimi®Smart leasas av kunder per år med nuvarande prissättning.


Utbetalningar till MedicPen från NOPII-projektet

Intäkterna till MedicPen AB under 2018 och början av 2019 för de pågående testerna i Danmark kommer att uppgå till cirka 900.000 danska kronor. Intäkterna kommer att öka successivt de nästkommande åren.


Uppdatering från MedicPen

Pre-testet i kommunerna i Danmark löper på enligt plan och bolaget har påbörjat produktion av de Medimi®Smart som ska levereras senare i år. MedicPen och dess partners i Danmark deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn förra veckan med mycket bra resultat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: