Uppdatering från MedicPen

Den tekniska utvecklngen av produkten är inne i sitt slutskede och en CE-märkt Medimi®Smart ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet.

Leverans till NOPII-kommunerna
Upphandlingsprojektet är inne i en mycket hektisk fas där flera olika aktörer ska samköras. MedicPen ska tillsammans med bolagets samarbetspartners, CareConsult A/S, Falck Danmark och ett apotek gå in i ett pre-test som kommer att pågå under Q1 2018 för att därefter skalas upp. Detta innebär att MedicPen ska leverera fem Medimi®Smart runt årsskiftet, 30 i mars 2018 samt ytterligare 65 Medimi®Smart sommaren 2018.

Fredagen den 10 november genomfördes en utbildning i Aalborg där personal i NOPII-kommunerna utbildades i Medimi®Smart.

Teknisk utveckling och CE-märkning
Den tekniska utvecklingen av Medimi®Smart är inne i sitt slutskede vilket innebär att bolaget arbetar med slutförandet av mjuk- och hårdvara samt verifieringar och valideringar. Inte minst upptar regulatoriska frågeställningar mycket tid i form av dokument som inom kort ska skickas till Läkemedelsverket i syfte att CE-märka Medimi@Smart. Vi beräknar att produkten ska vara CE-märkt runt årsskiftet.

Nyemissionen
Genomförandet av nyemissionen gick bra och bolaget ges därmed möjlighet att fokusera på väsentliga uppgifter framöver, till exempel genomföra försäljningsinsatser i Danmark, påbörja förberedelserna för att introducera Medimi@Smart i USA, samt starta insatser i ytterligare lämpliga länder.

I nyemissionen har MedicPens styrelseordförande och VD tecknat vardera 33 333 BTU, vilket motsvarar 99 999 aktier och 33 333 teckningsoptioner vardera.

VD:s kommentar
"MedicPen befinner sig i en mycket intressant och intensiv fas där många viktiga delar nu ska falla på plats. I Q1 2018 kommer bolagets styrelse att samlas för att ha en strategidag. Målet är att fatta en rad strategiska beslut om marknad och försäljning, produktutveckling och produktion samt en rad andra väsentliga frågeställningar. Jämte detta kommer vi de närmaste månaderna att bearbeta ytterligare kommuner i Danmark som visat intresse för Medimi®Smart", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Lomma den 13 november 2017

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215.
Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Sista dag för handel med BTU den 22 november 2017

Företrädesemissionen som avslutades i oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med MedicPen BTU (betald tecknad unit) är den 22 november 2017 och stoppdagen är den 24 november 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 november 2017. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 28 november 2017.


Uppdatering från MedicPen

Den tekniska utvecklngen av produkten är inne i sitt slutskede och en CE-märkt Medimi®Smart ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet.


Företrädesemissionen fulltecknad och MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

MedicPens företrädesemission, som genomfördes för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser, avslutades den 18 oktober 2017 och är fulltecknad. Teckningsgraden upgår till hundra procent. MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen ytterligare mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.


Idag inleds teckningstiden i MedicPens företrädesemission om cirka 28 MSEK

Idag den 4 oktober 2017 inleds MedicPens företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser. Fulltecknad nyemission tillför MedicPen initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. MedicPen har erhållit garantiåtagande om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.  Även allmänheten har möjlighet att teckna i emissionen.


Offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i MedicPen AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 22 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 4 oktober 2017, publiceras härmed prospekt, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.medicpen.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).


Beslut om företrädesemission om cirka 28 MSEK för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser

Den 21 september 2017 (efter AktieTorgets stängning) beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) ("MedicPen") - med stöd av bemyndigande från bolagsstämman - att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför MedicPen initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. MedicPen har erhållit garantiåtagande om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.


NOPII och MedicCare har undertecknat avtal

NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har undertecknat upphandlingsavtalet och startar testfas.


NOPII och MedicCare skriver avtal - upphandlingen överklagas ej

Inget överklagande har inkommit till NOPII vilket innebär att upphandlingen därmed vinner laga kraft. NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har för avsikt att skriva kontrakt under innevarande vecka.


Konsortiet MedicCare har vunnit NOPII-upphandlingen

Styrgruppen för NOPII har utvärderat och godkänt två inkomna anbud. Konsortiet MedicCare där MedicPen ingår har vunnit upphandlingen. Om beslutet inte överklagas har parterna för avsikt att ingå ett avtal efter den 28 augusti då överklagandeperioden är över.


Halvårsrapport MedicPen 1 januari - 30 juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapport 2017

2017-01-01 - 2017-06-30 (halvåret)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (74 042 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 678 261 SEK (-7 652 229 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 SEK (-0,13 SEK)
  • Soliditeten per den 30 juni 2017 uppgick till 82% (91 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: