Teckningsperioden för MedicPens teckningsoption av serie TO4 är avslutad

Teckningsperioden för teckningsoption av serie TO4 avslutades den 1 juni 2018. Under perioden nyttjades 357 899 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 3,8 %. MedicPen tillförs därmed cirka 447.000 SEK.


MedicPen AB vann ej upphandling i Norge

MedicPen AB vann ej upphandlingen i Norge gällande "Elektronisk medisineringsstøtte" till 29 kommuner. MedicPen kommer nu att analysera utfallet i syfte att dra lärdom inför kommande upphandlingar.


Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 4

Genom de teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i oktober 2018 kan aktier tecknas under perioden 21 maj - 1 juni 2018. En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en aktie för 1,25 SEK. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 4 som inte avyttras senast den 30 maj 2018 eller utnyttjas senast den 1 juni 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas tillförs MedicPen cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 


MedicPen AB går vidare med sin patentansökan

MedicPen AB går vidare med sitt huvudpatent för MedimiSmart och har skickat in en PCT-ansökan. Därutöver har MedicPen skickat den första Medimi®Smart till bolagets samarbetspartner i USA.


MedicPen på Aktiedagen i Göteborg den 8 maj

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Göteborg, tisdagen den 8 maj 2018. Det kommer att finnas möjlighet för intresserade att se bolagets tablettdispenser Medimi®Smart.


Delårsrapport Q1

Sammanfattning av delårsrapport 1 2018

20180101 - 20180331 (kvartal 1)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 146 565 SEK (3 400 285 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2018 uppgick till 93% (86%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktierKommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag

Idag, den 19 april 2018, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Uppdatering från MedicPenFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: