MedicPen deltar i upphandling i Norge

MedicPen har tagit sig vidare till slutfasen i en upphandling i Norge som omfattar 29 kommuner. Upphandlingen består av två faser varav bolaget nu går vidare in i fas två i konkurrens med två företag.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 09.00 på Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, i Malmö.


Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning av räkenskapsåret 2017

20170101 - 20171231 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 588 671 SEK (- 14 475 668 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.16 SEK (- 0,17 SEK)
  • Soliditeten per den 31 december 2017 uppgick till 81% (87%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier


Prissättningsmodell och potential för Medimi®Smart i Danmark

Bolaget kommer att ha två prissättningsmodeller för Medimi®Smart. Dels att kunderna betalar produkten med en engångssumma, dels en leasingmodell. Vi bedömer för närvarande att potentialen i Danmark kan uppgå till totalt 30 000 Medimi®Smart vilket motsvarar i genomsnitt 300 stycken per kommun. För att uppnå nollresultat behöver mindre än 3 000 Medimi®Smart leasas av kunder per år med nuvarande prissättning.


Utbetalningar till MedicPen från NOPII-projektet

Intäkterna till MedicPen AB under 2018 och början av 2019 för de pågående testerna i Danmark kommer att uppgå till cirka 900.000 danska kronor. Intäkterna kommer att öka successivt de nästkommande åren.


Uppdatering från MedicPen

Pre-testet i kommunerna i Danmark löper på enligt plan och bolaget har påbörjat produktion av de Medimi®Smart som ska levereras senare i år. MedicPen och dess partners i Danmark deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn förra veckan med mycket bra resultat.


MedicPen har levererat de första Medimi®Smart till kommuner i Danmark

MedicPen har nu levererat de första fem CE-märkta Medimi®Smart till kommuner i Danmark. Implementeringen av vårt innovativa medicinhanteringssystem tillsammans med våra samarbetspartners CareConsult A/S, Falck och ett apotek har därmed inletts. Ytterligare 95 Medimi®Smart kommer att levereras under 2018.


MedicPens ansökan om CE-märkning av Medimi®Smart är godkänd

MedicPen har nu CE-märkt Medimi®Smart. Bolaget har därmed uppnått ett avgörande mål. Bolaget kommer nu att leverera de första fem Medimi®Smart till kommuner i Danmark.


Ansökan om CE-märkning av Medimi®Smart skickad till Läkemedelsverket

Ansökan som ligger till grund för en CE-märkning av bolagets Medimi®Smart är nu inskickad till Läkemedelsverket. Målsättningen att leverera CE-märkta Medimi®Smart till de danska kommunerna och starta pre-test vid årsskiftet kvarstår.


MedicPen 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3 2017

20170701 - 20170930 (kvartal 3)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -3 084 071 SEK (2 641 577 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,03 SEK)
  • Soliditeten per den 30 september 2017 uppgick till 41% (92 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: