MedicPen på Aktiedagen i Malmö den 26 september

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Malmö, onsdagen den 26 september 2018. Det kommer att finnas möjlighet för intresserade att se bolagets tablettdispenser Medimi®Smart.


MedicPen bjuder in aktieägare i Göteborg och Malmö

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Göteborg och Malmö. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


PRV har beviljat patent - skyddar MedicPens världsunika läkemedelsdispenser

Svenska Patent och Registreringsverket har meddelat att man avser att bevilja MedicPens ansökan om patent på bolagets läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Bolaget avser att lämna in fler ansökningar i syfte att skydda produkten i Sverige och på andra marknader.


MedicPen beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) - villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september - att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.


MedicPen bjuder in aktieägare

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


Halvårsrapport Q1-Q2 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Q1-Q2 2018

20180101 - 20180630 

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 329 535 SEK (7 678 261 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.08 SEK (0,09 SEK)
  • Soliditeten per den 30 juni 2018 uppgick till 90% (82%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktierTeckningsperioden för MedicPens teckningsoption av serie TO4 är avslutad

Teckningsperioden för teckningsoption av serie TO4 avslutades den 1 juni 2018. Under perioden nyttjades 357 899 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 3,8 %. MedicPen tillförs därmed cirka 447.000 SEK.


MedicPen AB vann ej upphandling i Norge

MedicPen AB vann ej upphandlingen i Norge gällande "Elektronisk medisineringsstøtte" till 29 kommuner. MedicPen kommer nu att analysera utfallet i syfte att dra lärdom inför kommande upphandlingar.


Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 4

Genom de teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i oktober 2018 kan aktier tecknas under perioden 21 maj - 1 juni 2018. En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en aktie för 1,25 SEK. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 4 som inte avyttras senast den 30 maj 2018 eller utnyttjas senast den 1 juni 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas tillförs MedicPen cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: