Konsortiet MedicCare har vunnit NOPII-upphandlingen

Styrgruppen för NOPII har utvärderat och godkänt två inkomna anbud. Konsortiet MedicCare där MedicPen ingår har vunnit upphandlingen. Om beslutet inte överklagas har parterna för avsikt att ingå ett avtal efter den 28 augusti då överklagandeperioden är över.


Halvårsrapport MedicPen 1 januari - 30 juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapport 2017

2017-01-01 - 2017-06-30 (halvåret)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (74 042 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 678 261 SEK (-7 652 229 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 SEK (-0,13 SEK)
  • Soliditeten per den 30 juni 2017 uppgick till 82% (91 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier 


Uppdatering från MedicPen

Bolagets fokus är just nu arbetet med att färdigutveckla version 2 av Medimi® Smart för att därefter inleda försäljning i Danmark. Genom att utveckla Medimi® Smart för den danska marknaden kommer MedicPen att kunna erbjuda en produkt som ligger i framkant och som svarar mot reella behov runt om i världen.


Styrelsen i MedicPen har utsett ny VD

Styrelsen i MedicPen AB har utsett Fredrik Westman till ny VD i bolaget. Westman tillträder den 12 juni i år och efterträder Sigrun Axelsson som varit interim VD i MedicPen sedan 1 mars i år.


Resultat från evalueringsstudien med Medimi®Smart på Bornholm

MedicPen AB kan nu presentera resultaten från evalueringsstudien på Bornholm med Medimi®Smart. Patienternas upplevelse samt följsamheten/compliance har undersökts. Resultaten är mycket goda.


Kommuniké från Årsstämman i MedicPen

MedicPen AB (publ) avhöll under torsdagen den 27 april, 2017 årsstämma i Malmö. Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.


MedicPen är kvalificerat att gå vidare i EU upphandlingen NOPII i Danmark

Konsortiet MedicPen AB /Care Consult AS är kvalificerat att gå vidare i EU-upphandlingen NOPII Danmark avseende en innovativ totallösning för medicinhantering.


Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Sammanfattning av kvartalsrapport 2017

2017-01-01 - 2017-03-31 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (74 042 SEK )
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 400 285 SEK (-3 964 186 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.05 SEK (-0,06 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2017 uppgick till 86 %(73%)

* Beräknat utifrån 84 122 030 antal aktier


Kompletterande handlingar till punkt 12 i kallelsen till årsstämma

Valberedningens sammansättning.

MediPen ABs valberedning skall utgöras av tre till fyra personer. Antalet beslutas av bolagsstämman från tid till annan.

Förslag på två av valberedningens medlemmar tas fram gemensamt av de fyra största ägarna.

Förslag på en till två medlemmar tas fram av bolagsstämman.


Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för MedicPen AB (publ) "Bolaget" lämnar styrelsen följande information.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: