Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Medica Nord Holding AB (publ) har under helgen av Ebba Lindsö meddelats att hon av avgår ur bolagets styrelse.

Ebba Lindsö kommer att ersättas vid kommande bolagsstämma.

Jönköping 2017-02-27

För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld, VD
andreas@medicanord.se

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. 

Nytt treårigt exportavtal

läkemedelsföretag för MENA-området som innebär en stark exporttillväxt de kommande åren avseende delar av Natumin Pharmas produktportfölj inom fot- och hudvårdsområdet.


Kommuniké extra bolagsstämma december 2017, Medica Clinical Nord Holding

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Jönköping idag den 15 december 2017 fattades följande beslut:


Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Medica Nord Holding AB (publ) har under helgen av Ebba Lindsö meddelats att hon av avgår ur bolagets styrelse.


Medica Clinical Nord Holding Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Januari-december 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 116,3 MSEK (86,0)
 • EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (2,2)
 • Periodens resultat uppgick till 1,7 MSEK (-1,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK(-0,01)
 • Kassaflöde från den löp. verksamheten 4,2 (-1.7)

Utlicensierar del av paten till internationellt läkemedelsbolag

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom Medica Clinical Nord-koncernen har ett avtal med ett större internationellt läkemedelsföretag avseende en exklusiv utlicensering av en ytterst liten del av patentplattformen som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. För detta har bolaget erhållit en engångsbetalning som fungerar som fast ersättning över resten av patentets livstid om cirka 13 år.


Kvartalsrapport 3 2016

Delårsrapport 1 juli-30 september (Q3) 2016

Juli-september 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 30,0 MSEK (20,6)
 • EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (2,5)
 • Periodens resultat uppgick till 2,8 MSEK (1,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0077 SEK(0,0056)
 • Kassaflöde från den löp. verksamheten 6,2 (-1.0)

Viktigare händelser i koncernen under Q3 2016

 • Start för produktion av egna varumärken i den egna fabriken.
 • Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma AB har sålt en läkemedelsregistrering (MAH) avseende produkten Ecomer i Polen. I samband med detta har bolaget kommit överens om ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal av produkten. Detta innebär att bolaget fått en intäkt under Q3 hänförlig till detta. Det som är mest betydelsefullt för bolaget är att bolaget stärker sin närvaro i Polen och ökar beläggningen i den egna fabriken.

Utser ny verkställande direktör

Jakob Johansson har på egen begäran bestämt sig för att lämna VD-posten i företaget men kommer att arbeta vidare i styrelsen.


Kommuniké extra bolagsstämma 26 oktober 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 26 oktober 2016 fattades följande beslut:


Säljer läkemedels- och varumärkesregistrering avseende den polska marknaden

Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma AB har sålt en läkemedels- och varumärkesregistrering avseende Ecomer för den polska marknaden. I samband med detta har bolagen slutit ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal av produkten. Detta innebär att Medica Nord stärker sin närvaro i Polen.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär