MaxFastigheters nyemitterade teckningsoptioner och hybridobligationer kommer att upptas till handel den 27 mars

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") meddelar idag att de hybridobligationer och teckningsoptioner av serie 2020/2027 som erhålls av tecknare i samband med Bolagets företrädesemission kommer att börja handlas den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

Handel med hybridobligationerna kommer att ske på Nasdaq Stockholm och handel med teckningsoptionerna av serie 2020/2027 kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Eskilstuna den 25 mars 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

Årsredovisning för 2019 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) årsredovisning för 2019 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.


MaxFASTIGHETER presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy

MaxFASTIGHETER har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär