MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till 85,7 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 155 miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 11,7 mkr och förvärvet görs till en direktavkastning på 7,20%.

Fastigheterna, med total uthyrbar area på 12 258 kvm, innehåller fem befintliga byggnader och en under produktion. Byggnaden under produktion, med 12 åriga hyresavtal, kommer stå färdig 1 april 2020 och innefattar ca 60% av total uthyrbar area. Fastigheten är en lager/logistik-, kontor- och fritidsfastighet. Största hyresgäster är PT Svea Padel AB (34,6%) och Jump Yard Concepts AB (30,6%).

Tillträde sker efter färdigställande den 1 april 2019. Förvärvet finansieras med en kombination av lån och eget kapital.

Eskilstuna den 29 november 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO tel 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl.12.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00
Epost:certifiedadviser@arctic.com

Nerladdningsbara filer

MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
  • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
  • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
  • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
  • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Malung AB innehållande fastigheten Mobyarna 5:9 i Sälen-Malungs kommun.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär