Q2 Delårsrapport januari - juni 2017

JANUARI -JUNI 2017

 • Intäkterna ökade med 51 procent och uppgick till 39,8 mkr (26,3).
 • Driftsöverskottet ökade med 58 procent och uppgick till 30,2 mkr (19,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 130 procent och uppgick till 17,3 mkr (7,5).
 • Periodens resultat uppgick till 18,3 mkr (35,5), motsvarande 1,4 kronor per aktie (3,4).
 • Bolaget har tillträtt två fastigheter, en i Katrineholm och den andra i Finspång.
 • Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
 • Bolaget bytte under våren namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.
 • Årsstämman beslutade om en utdelning om 0,64 kronor per aktie.

APRIL - JUNI 2017

 • Intäkterna uppgick till 21,0 mkr (14,3).
 • Driftöverskottet uppgick till 16,6 mkr (10,7).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 mkr (4,7).

MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat två fastigheter i Eskilstuna och en i Norrtälje med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 52,7 miljoner kronor. Totala hyresvärdet uppgår till 4,6 mkr.

Q1 Delårsrapport januari - mars 2017

Januari - mars 2017

 • Intäkterna ökade med 57% och uppgick till 18,8 mkr (12,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 62% och uppgick till 13,6 mkr (8,4).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 139% och uppgick till 6,7 mkr (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till 6,7 mkr (26,9), motsvarande 0,6 kronor per aktie (6,0).
 • Eget kapital uppgår till 523,9 mkr (139,6).
 • Bolaget har tillträtt två fastigheter, en i Katrineholm och den andra i Finspång.
 • Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
 • Bolaget bytte under februari namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har tecknat LOI om 3 fastigheter med tillträde 1/7 2017.
 • Projekt Fanfaren i Karlstad är under upphandling. Projektstart, med hus 2 på 6 000 kvm, är tilltänkt till kvartal 3 2017. Två tredjedelar av fastigheten är föruthyrd och inflyttning är beräknat till kvartal 3 2018.


Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 13:00, bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.


MaxFastigheters Årsredovisning för 2016 har offentliggjorts

MaxFastigheters årsredovisning för 2016 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat fastigheten Barken 25 i Katrineholm.


MaxFAST ändrar firmanamn samt skjuter på lämnande av Årsredovisning

På Bolagsstämma 7 februari beslutades att MaxFAST Properties AB (publ) firmanamn skulle ändras. Nu är registreringen klar och nya firmanamnet blev MaxFASTIGHETER i Sverige AB.


MaxFastigheters nyemission övertecknad

Intresset för MaxFastigheter i Sverige AB:s (MaxFastigheter) nyemission av aktier till allmänheten har varit stort och emissionen blev övertecknad. MaxFastigheters styrelse har därför beslutat att också genomföra en Överteckningsemission. Totalt emitteras 4 266 640 nya aktier och bolaget tillförs cirka 134 mkr före emissionskostnader.


MaxFast offentliggör prospekt

MaxFasts prospekt avseende en nyemission av stamaktier riktad till allmänheten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfast.se. Prospektet och anmälningssedlar kan erhållas från MaxFast och Catella. Prospektet och anmälningssedlar kommer även att hållas tillgängligt på webbplatser hos:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: