Delårsrapport Q3 januari - september 2017

JANUARI -SEPTEMBER 2017

 • Intäkterna ökade med 59 procent och uppgick till 64,5 mkr (40,6).
 • Driftsöverskottet ökade med 67 procent och uppgick till 50,8 mkr (30,4).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 126 procent och uppgick till 31,3 mkr (13,9).
 • Periodens resultat uppgick till 24,4 mkr (59,0), motsvarande 1,8 kronor per aktie (8,3).
 • Bolaget har tillträtt sex fastigheter, två i Eskilstuna, en vardera i Gävle, Norrtälje, Katrineholm och Finspång.
 • Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
 • Bolaget bytte under våren namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.
 • Årsstämman beslutade om en utdelning om 0,64 kronor per aktie.
 • Bolaget emitterade i mitten av september ett obligationslån på 200 mkr.

JULI - SEPTEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 24,6 mkr (14,3).
 • Driftöverskottet uppgick till 20,6 mkr (11,3).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,9 mkr (6,3).


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat en nyproducerad fastighet i Hedemora.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat fyra fastigheter med Jem & Fix som gemensam hyresgäst. Fastigheterna är placerade i Hallsberg, Köping, Ludvika och Sandviken.

MaxFASTIGHETER förvärvar i Gävle

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat aktierna i Aktiebolaget Grundstenen 159016 unä till MaxFastigheter Gävle AB.MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer. MaxFastigheter ser stora möjligheter att fortsätta växa fastighetsportföljen enligt målet att nå ett värde om 2 miljarder kronor inom två år. För att nå detta mål undersöker Bolaget möjligheten att diversifiera sin finansiering genom att vända sig till den nordiska företagsobligationsmarknaden. Emissionslikviden, från en potentiell transaktion, avses användas till förvärv av fastigheter som kompletterar befintligt bestånd samt till investeringar i befintliga projekt.


Q2 Delårsrapport januari - juni 2017

JANUARI -JUNI 2017

 • Intäkterna ökade med 51 procent och uppgick till 39,8 mkr (26,3).
 • Driftsöverskottet ökade med 58 procent och uppgick till 30,2 mkr (19,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 130 procent och uppgick till 17,3 mkr (7,5).
 • Periodens resultat uppgick till 18,3 mkr (35,5), motsvarande 1,4 kronor per aktie (3,4).
 • Bolaget har tillträtt två fastigheter, en i Katrineholm och den andra i Finspång.
 • Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
 • Bolaget bytte under våren namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.
 • Årsstämman beslutade om en utdelning om 0,64 kronor per aktie.

APRIL - JUNI 2017

 • Intäkterna uppgick till 21,0 mkr (14,3).
 • Driftöverskottet uppgick till 16,6 mkr (10,7).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 mkr (4,7).

MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat två fastigheter i Eskilstuna och en i Norrtälje med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 52,7 miljoner kronor. Totala hyresvärdet uppgår till 4,6 mkr.

Q1 Delårsrapport januari - mars 2017

Januari - mars 2017

 • Intäkterna ökade med 57% och uppgick till 18,8 mkr (12,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 62% och uppgick till 13,6 mkr (8,4).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 139% och uppgick till 6,7 mkr (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till 6,7 mkr (26,9), motsvarande 0,6 kronor per aktie (6,0).
 • Eget kapital uppgår till 523,9 mkr (139,6).
 • Bolaget har tillträtt två fastigheter, en i Katrineholm och den andra i Finspång.
 • Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
 • Bolaget bytte under februari namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har tecknat LOI om 3 fastigheter med tillträde 1/7 2017.
 • Projekt Fanfaren i Karlstad är under upphandling. Projektstart, med hus 2 på 6 000 kvm, är tilltänkt till kvartal 3 2017. Två tredjedelar av fastigheten är föruthyrd och inflyttning är beräknat till kvartal 3 2018.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: