Mavshack tecknar avtal med Telmarc Cable för den filippinska marknaden

Mavshack har ingått ett avtal med Telmarc Cable vars innehåll kommer att erbjudas via mavshack.com över hela Filippinerna. Telmarc Cable är den ledande kabel TV-leverantören i de filippinska provinserna Rizal, Laguna och Cavite. Mavshacks OTT plattform möjliggör för Telemarc att nå utanför sin traditionella kabelbaserade infrastruktur och ta del av de affärsmöjligheter som mobilt tittande utlovar. Mavshack.com kommer i och med samarbetet att erbjuda ett bredare utbud av lokalt innehåll. Lansering kommer ske under kvartal 3 i år.

Detta är det första steget i ett långsiktigt partnerskap när kabel TV-branschen tar klivet över till OTT system. Telmarc förutspår att en stor andel tittare kommer att förflytta sig från traditionell kabel TV till att streama online. Telmarcs vision är att sampaketera kabel TV, internet och OTT-plattform till sina lojala kunder. Bolaget har 25 års erfarenhet från kabel TV-branschen. I samarbetet kommer bolagen att dela kunskap och teknik för att tillsammans vidareutveckla det nuvarande erbjudandet.

"Mavshack.com fortsätter att göra avtryck på den filippinska OTT-scenen och vi är glada att ta våra första steg tillbaka på den lokala marknaden. Vi kommer att fortsätta att erbjuda en streamingtjänst i världsklass till befintliga kabel tv-bolag där vi ser möjlighet att hjälpa dem att nå nya intäktsnivåer bland de kunder som väljer "mobile first", säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB (publ).

Abonnemang till mavshack.com kommer att säljas via mavshack.com och via 600 sk "Sari Sari-butiker" landet över. Detta för att möjliggöra köp av abonnemang utan krav på ett fast mobilabonnemang.

"För Telmarc är samarbetet med Mavshack en viktig milstolpe, vi arbetar med förberedelser för förbättrad infrastruktur för internet vilket kommer att innebära bättre bandbredder och add-on tjänster. Valet av mediekanal är avgörande för att bygga vår onlinebaserade användarbas. Mavshacks plattform är det självklara valet för vårt nuvarande erbjudande. Vi har träffat flera OTT leverantörer men valt att skjuta detta på framtiden på grund av komplexiteten och den ständiga förändringen kring olika enheter. Men när vi såg enkelheten och det tydliga innehåll som Mavshack kunde erbjuda bestämde vi oss för att gå vidare med detta. Vi ser alla fram emot att lansera Telmarc OTT tillsammans med Mavshack. Äntligen kan våra tittare se sina favoritshower oavbrutet, var som helst och när som helst!", säger Kevin Paynor, General Manager för Telmarc.

16:e maj

För mer information vänligen kontakta: 
VD Tommy Carlstedt  Telefon 08 1245179   

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16  maj 2019 kl. 12:00 CEST. 

Om Mavshack AB 

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers,  Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser  genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste  tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified  Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Mavshack ingår partnerskap med True North för att sälja abonnemang över disk (OTC) till utlandsboende filippiner

Mavshack ingår partnerskap med det filippinska bolaget True North Communication Solutions Corp. i syfte att sälja mavshack-abonnemang över disk (OTC) till utlandsboende filippiner runt om i världen. Genom partnerskapet skapar Mavshack en till säljkanal och ger sina kunder fler valmöjligheter kring hur de vill betala för produkten.


Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet var 6,3 MSEK vilket är en minskning med 7% från 6,8 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -10,3 (-9,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,0) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 0,7 (1,0) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 1,7 (3,1) MSEK och sålde ca 190 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 53% jämfört med andra kvartalet 2018. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,5 MSEK i intäkter för kvartalet (1,0).
  • De för kvartalet förvärvade företagen omsatte tillsammans 2,0 MSEK, Your IT ingår under juni månad och RecaptureIT hela kvartalet.


Mavshacks dotterbolag Your IT AB växer

Enligt tidigare kommunicerad ambition om konsolideringen av bolag inom Mavshackgruppen, inleds flytt av all IT-teknikrelaterad verksamhet som sker inom IPMovers till Your IT AB. Det innebär att Your IT har verksamhet såväl i västra Sverige som i Stockholmsområdet.


Rättelse: Mavshack ämnar genomföra företrädesemission i augusti

Rättelsen avser pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 juni 2019 16.30 som felaktigt angav att det krävdes (16) teckningsrätter för en (fem) ny aktie.

Rätt text är: Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier.

Korrekt pressmeddelande i sin helhet:

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare och har idag skickat in ett prospekt för godkännande till Finansinspektionen. Nyemissionen tillför bolaget cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 17,5 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2019. Teckningskursen är satt till 0,22 kronor per ny tecknad aktie.


Mavshack ämnar genomföra företrädesemission i augusti

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare och har idag skickat in ett prospekt för godkännande till Finansinspektionen. Nyemissionen tillför bolaget cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 17,5 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2019. Teckningskursen är satt till 0,22 kronor per ny tecknad aktie.


Mavshack förvärvar YourIT AB

Enligt pressmeddelande från den 5:e april förvärvar Mavshack AB (publ) 100% av aktierna i YourIT AB från dagens datum.


Korrigering - Kommuniké från bolagsstämma

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma, publicerad 15.00 CEST 24 maj 2019, saknade beslutspunkt för ändring av bolagsordning. Denna korrigerade kommuniké ersätter därmed den tidigare publicerade.

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 24 maj 2019. Totalt var 34 503 173 röster av 318 823 526 (10,82 %) närvarande.


Ny strategi för mavshack.com i Indien

Idag återlanseras mavshack.com i Indien med ny strategi. Efter genomförda marknadsanalyser och noga övervägande har ledningen konstaterat att det saknas en streamingtjänst som har en tydlig prisstrategi anpassad efter de lokala förutsättningarna i Indien. Målsättningen är att kunna leverera ett brett utbud av indiska filmer och tv-serier till den stora mängden kunder som vill avnjuta Indiskt innehåll via mobila lösningar till ett riktigt lågt pris.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 24 maj 2019. Totalt var 34 503 173 röster av 318 823 526 (10,82 %) närvarande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär