Mavshack sålde 251 679 abonnemang under februari 2017

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
December 3 893 72% 355 625
Januari 2 108 77% 303 686
Februari 2 230 53% 251 679
       
Ack. kvartal 1 2017 4 338 65% 555 365
Totalt kvartal 4 2016 19 676 72% 1 007 399
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016 17 947 64% 341 358
Totalt kvartal 1 2016 47 152 69% 265 839
Totalt kvartal 4 2015 26 061 34% 106 236

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Mavshack sålde 251 679 abonnemang under februari månad. Det är en ökning med 196 % jämfört med samma period föregående år (85 068 abonnemang februari 2016). Jämfört med föregående månader förklaras det lägre antal sålda abonnemang av, förutom att februari är 3 dagar kortare, att "Philippine Super Liga, PSL"(Vollyboll) har haft säsongspaus från den 10 december 2016 till den 4 mars då konsumtionen av direktsänd sport för närvarande är det mest efterfrågade innehållet som Mavshack idag erbjuder.

Under månaden har Telecom myndigheten i Förenade Arabemiraten (UAE Telecom Regulatory Authority) ändrat reglerna för hur företag kan ta betalt för sina tjänster via abonnentens mobiltelefon abonnemang. Förändringen innebär bland annat att ett engångslösenord måste skickas ut i innan abonnenten kan registrera sig för en ny tjänst. På grund av denna förändring har Mavshack behövt ändra sitt registreringsflöde under månaden. Regelförändringen har även betytt att de bolag som Mavshack använder sig av för marknadsföring behövt ändra sina algoritmer.

Vidare har Intigral under månaden meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla sin tjänst "Direct Carrier Billing (DCB)" åt operatörer och innehållsleverantörer varför det strategiska partnerskap med Mavshack som meddelades den 13 april 2016 sagts upp. Denna tjänst användes för Viva Bahrain och Viva Kuwait. Viva Bahrain har utsett T-Pay som ersättare efter Intigral. Mavshack har därför ingått avtal med T-Pay för motsvarande tjänst och integration är påbörjad. Viva Kuwait håller på att utvärdera alternativ för att ersätta Intigral. Förändringen innebär att Mavshack behöver göra om dessa integrationer för Bahrain och Kuwait.

Den osäkerhet som föreligger i dessa integrationer gör att planerade kampanjer senarelagts tills varje integration är testad och i produktion. Detta kommer i sin tur att påverka antalet nya abonnenter och sålda abonnemang tills planerade kampanjer är implementerade. Mavshack räknar dock med att trenden vänder I samband med att vi går in i andra kvartalet 2017.

6 mars 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 13:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.seMavshack AB förvärvar Recapture IT

Mavshack har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring kring förvärv av Recapture IT AB.


Mavshack AB har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av två företag

Mavshack har idag tecknat avsiktsförklaring om förvärv av följande två företag: IT-utvecklingsbolaget Recapture IT AB org.nr 559196-6261 ("Recapture") och IT-supportbolaget Your IT AB org.nr 556892-7072 ("Your IT"). År 2018 omsatte bolagen sammanräknat ca 21 miljoner kronor och redovisade ett resultat som totalt uppgick till ca 4,5 miljoner kronor. Bolagens verksamheter bidrar båda till att stärka upp den svenska organisationen för Mavshack AB.


Uppdatering från VD


Mavshack ingår samarbete med det ledande filippinska mediabolaget GMA

Mavshack har ingått ett partnerskap med Filippinernas största mediekonglomerat - GMA Network Inc. för att distribuera filippinskt innehåll i Mellanöstern, Nordafrika, Asien, Stillahavsområdet, Europa och Karibien.


Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (4,5) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,9 MSEK vilket är en minskning med 42% från 6,8 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -6,9 (-4,0) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,1 (0,6) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,4 (5,2) MSEK och sålde ca 290 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 67% jämfört med fjärde kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,4 MSEK i intäkter för kvartalet (0,5).


Mavshack och Vionlabs inleder samarbete för att lansera smartare streaming

Mavshacks dotterbolag, 24hTech, och Vionlabs har inlett ett samarbete för att skapa en smartare och mer kundanpassad streamingtjänst för konsumenterna. Initialt är det tjänsten HomeTV.se som utrustats med Vionlabs egenutvecklade algoritmer för att hitta liknande titlar på plattformen.Mavshack tecknar avtal gällande plattformsförsäljning

Mavshack har tecknat avtal med det Singaporebaserade produktions- och distributionsbolaget Slikflix Studios Pre. Ltd. (Slikflix.com) som erbjuder digitalt innehåll globalt. Avtalet omfattar ett komplett utbud av tjänster som inkluderar utveckling av medieplattform, marknadsföring, hosting- och distributionstjänster på utvalda marknader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär