Marknadsuppdatering juni 2018

24hTech - Fokus på utveckling av Mavshack och HomeTV.no

Faktureringen för 24hTech uppgick till 462 000 kronor (0 - 17). 24hTech har under månaden förberett för uppstart av Norgeetablering för HomeTV.no. Vidare har tid lagts på att etablera och lansera Mavshacks nya Pay-per-View tjänst. Den sidan är generisk i sin karaktär vilket gör att den kan återanvändas vid flera tillfällen, både för interna projekt men även för externa kunder som vill streama enstaka live-event online. Under månaden lanserades även en ny app för Android för mavshack.com.

IPMovers

Faktureringen för IPMovers uppgick till 548 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Vi fortsätter söka samarbetspartners där vi kan bidra med kvalificerad kompetens inom IT-utveckling. Det är fortsatt fokus på rekrytering i Indien där våra befintliga kunder efterfrågar mer resurser för ytterligare uppdrag.

Mavshack Movies - Två nya samarbeten

Försäljningen uppgick till 119 394 abonnemang under månaden (183 659 - 2017). Under månaden har företaget tagit två större beslut. Det första var att skriva ett avtal om samarbete med ESEN eSports som handlar om att skapa en gemensam e-sportturnering för Sydostasien. Den andra var ett samarbete med GMA International där Mavshack Movies på kort tid lanserade en ny Pay-per-View tjänst för Manny Pacquiao's titelmatch mot Lucas Matthysse. Beräknad intäkt från försäljningen på plattformen under juni är ca 900 000 kronor.

16:e juli 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e juli 2018 kl. 13:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Fortsatt ökning av efterfrågan för Mavshacks streamingtjänster - 216% ökning mot föregående år

Det är fortsatt hög efterfrågan på bolagets streamingtjänster och ökningstakten är fortsatt hög.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 30 juni 2020. Totalt var 73 582 773 röster av 568 465 876 (12,94 %) närvarande.


Förtydligande av tidigare lämnad information gällande Mavshacks Android-app

Mavshacks Android-app kommer att distribueras av ett nätverk som jobbar med förinstallerade appar via egen plattform. Syftet med samarbetet är att öka tillgången till appen på nya marknader. Initialt kommer Mavshacks Android-app att finnas på flera olika Androidmobiler på några av Mavshacks huvudmarknader, bland annat Mellanöstern, Storbritannien samt Italien.


Riktad emission registrerad

Mavshack AB's styrelse har baserat på mandat från den extra bolagsstämma den 3:e juni genomfört en riktad emission om 150 000 000 aktier till kursen 0,13 kr.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted