Fortsatt ökning av efterfrågan för Mavshacks streamingtjänster - 216% ökning mot föregående år

Det är fortsatt hög efterfrågan på bolagets streamingtjänster och ökningstakten är fortsatt hög.

Mavshack ser en ökning med 216% under juni mot föregående år. Jämfört med maj månad 2020 ligger ökningen på cirka 22% för konsumtionen på bolagets egna streamingtjänst, mavshack.com.

"Det är glädjande att det konsumeras mer av våra tjänster. Det innebär att våra erbjudanden uppskattas av våra kunder i allt högre utsträckning": säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack.

Stockholm den 6:e juli 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT, Partner54 samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Nerladdningsbara filerRiktad emission registrerad


Kvartalsrapport 3 2020

Kvartal 3 2020

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 42% från 5,9 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 (-2,5) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -21,0 (-8,7) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 1,4 (4,9) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 5,7 (5,3) MSEK.

Januari - september 2020

  • Rörelsens intäkter för januari - september var 27,7 (17,1) MSEK. Detta ger en ökning med 71%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,3 (-9,1) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -46,0 (-26,2) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 4,5 (7,8) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick till ca 20,2 (8,7) MSEK.

Partner54 förvärvades under andra kvartalet 2020 och ingår inte i jämförelsetalen från föregående år. I augusti 2020 fusionerades Mavshacks dotterbolag Recapture IT AB och IPMovers AB med YourIT AB. Efter fusionen består Mavshack av sex rörelsedrivna bolag: 24hTech International AB, Mavshack Movies AB, YourIT AB, IPMovers IT LTD, Partner54 i Karlstad AB samt AmbientMedia International AB.Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för Mavshack Business Solution and Support

Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för "Mavshack Business Solution and Support" vilket innebär att han ansvarar för kontoren i Karlstad, Örebro, Stockholm och Varberg.
Mavshack slutför förvärv av företag med retailtainment-projektet Zellma

Mavshack AB's förvärv av Mikelu AB (enligt pressmeddelande från 2020-09-24) har nu nu slutförts. Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission till säljarna om 40 000 000 aktier i Mavshack till kursen 0,22 kr. Emissionen samt tillhörande optionspaket registreras snarast.


Mavshack satsar på livestream shopping genom förvärv

Mavshack AB förvärvar 100 % av Zellma AB (tidigare Mikelu AB) med tillträde den 1:a oktober. Genom förvärvet kommer Mavshack ta steget in som content-leverantör med produktion och distribution av live-shopping i Sverige. Mavshack är ett av Sveriges äldsta streamingbolag med mer än 10 års erfarenhet från distribution av streamat innehåll, både som live samt VOD.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted