Bokslutskommuniké 2017 - Positivt rörelseresultat för kvartalet, förvärv av utvecklingsbolag och fortsatt intensivt arbete med plattform inför lansering

Kvartal 4 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 (- 9,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 102% från 4,2 MSEK mot samma period förra året rensat för AmbientMedia (2,1 MSEK) som inte längre redovisas med i koncernens omsättning.
 • Kostnaderna sjönk till -4,0 (-14,1 rensat för AmbientMedia) MSEK.
 • Mavshack förvärvar utvecklingsbolag med dotterbolag i Indien med en årsomsättning på 6 MSEK och positivt resultat på 1.0 MSEK från 2018.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 2,0 MSEK (0,0), bland annat som en följd av avtalet med HomeTV.
 • Mavshack Movies sålde ca 900 000 abonnemang under kvartalet.

Helår 2017

 • Rörelseresultatet för helåret blev -2,0 MSEK ( -22,6 MSEK)
 • Nettoomsättningen uppgick till 22,4 MSEK (14,7 MSEK 2016 utan AmbientMedia) Kostnaderna uppgick till -24,5 MSEK (-38,7 rensat för AmbientMedia).
 • Mavshack Movies sålde 3 miljoner abonnemang under 2017, vilket är en ökning med 34% jämfört med 2016.
 • Första försäljningen av extern streamingplattform för 24hTech under Q3-17.
 • Mavshack Movies initierade nya operatörssamarbeten med Ooredoo samt Maxis under året.
 • Mavshack Movies förlängde avtal för Filippinskt innehåll på plattformen via TV5.
 • Integrationerna med mobiloperatörerna gjordes under Q1-Q2 om till nya regelverk i Mellanöstern.

Kommentarer från VD

Riskspridning genom diversifiering och ökade intäkter

Vi avslutar året med ett mycket positivt kvartal, vilket ger oss ett ypperligt utgångsläge inför 2018. Vi genererar ett rörelseresultat för kvartalet som är förbättrat med 14,4 MSEK mot samma period föregående år vilket genererat ett positivt resultat på 4,5 MSEK.

Vi har under kvartalet förvärvat ett utvecklingsbolag som ger oss möjlighet att dels, utveckla vår egen verksamhet i den takt vi behöver, samt, även ta in fler uppdrag för att bredda vår intäktsbas för koncernen.

I och med förvärvet av IPMovers kan vi erbjuda lokal nätverkskompetens samt outsourcad utvecklingsverksamhet från Indien. Verksamheten består av 20 medarbetare som besitter kompetens inom iOS- samt Androidutveckling, VR, AR, streaming samt molnlösningar. Vi arbetar nu för att utöka verksamheten i Indien.

För 24hTech har arbetet under kvartalet huvudsakligen handlat om att färdigställa streaming-plattformen för HomeTV. Vår kund lanserade sin tjänst för den svenska marknaden under januari månad 2018.

Mavshack Movies sålde nästan 3 miljoner abonnemang under helåret 2017 vilket är en ökning med 34% jämfört med 2016. Ser vi tillbaka på året så är ökningen imponerande då marknadsföringen i princip stod helt stilla under första halvåret med anledning av förändrade regelverk i Mellanöstern.

Utvecklingen för AmbientMedia är positiv och vi ser att samtliga delar av verksamheten presterar. De enheter som sticker ut som extra väl presterande är video- samt ljudproduktionen.

Rörelseresultatet för 2017 är kraftigt förbättrat jämfört med förra året. Vi har ett rörelseresultat på -2,0 MSEK jämfört med -22,6 MSEK förra året. 

//Tommy Carlstedt

VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för första kvartalet, räkenskapsåret 2018, publiceras den 27 april 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 23 februari 2018

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e februari 2018 kl. 08:30 CET

Nerladdningsbara filer

Mavshack satsar på livestream shopping genom förvärv

Mavshack AB förvärvar 100 % av Zellma AB (tidigare Mikelu AB) med tillträde den 1:a oktober. Genom förvärvet kommer Mavshack ta steget in som content-leverantör med produktion och distribution av live-shopping i Sverige. Mavshack är ett av Sveriges äldsta streamingbolag med mer än 10 års erfarenhet från distribution av streamat innehåll, både som live samt VOD.Riktad emission registrerad


Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq

Disciplinnämnden ålägger Mavshack AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra respektive två årsavgifter.


Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning av Kvartal 2 2020

 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 7,3 MSEK vilket är en ökning med 8% från 6,3 MSEK mot samma period förra året.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,6) MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -11,5 (-10,3) MSEK.
 • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 0,6 (2,5) MSEK.
 • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick under perioden till ca 6,0 (7,5) MSEK.

Sammanfattning av Första halvåret 2020

 • Rörelsens intäkter för första halvåret var 19,2 (10,9) MSEK. Detta ger en ökning med 76%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,7) MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -25,1 (-17,6) MSEK.
 • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 3,1 (5,3) MSEK.
 • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick till ca 13,5 (5,0) MSEK. YourIT och Recapture IT förvärvades under kvartal två förra året och ingår inte i hela jämförelsen med föregående period.


Mavshack Group ingår avsiktsförklaring om förvärv inom mediaproduktion

Mavshack har under de senaste åren arbetat med att bredda verksamheten i Sverige. Nu tar Mavshack Group nästa steg i utvecklingen och breddar utbudet genom förvärv av de fyra dotterbolagen till Nexar Group AB, listat på NGM Nordic SME.


Mavshack lanserar tjänsten "Global Box Office" och inleder med global premiär av: "Godji The Sermonizer of Geeta"

Pandemitiderna har varit hårda för alla, men ingen bransch har drabbats lika hårt som underhållningsindustrin. Med biografer som fortfarande är stängda i de flesta länder runt om i världen har mycket av underhållningen flyttat online och detta inkluderar också lansering av nya filmer. Mavshack har beslutat att utnyttja denna möjlighet genom lanseringen av tjänsten "Global Box Office" där filmrättsinnehavare nu kan släppa sina filmer globalt. De kan enkelt bestämma vilka länder de vill släppa den i, samt för vilket pris filmen blir tillgänglig. Mavshack spelar helt enkelt rollen som en biograf skulle göra på det fysiska området.Fortsatt ökning av efterfrågan för Mavshacks streamingtjänster - 216% ökning mot föregående år

Det är fortsatt hög efterfrågan på bolagets streamingtjänster och ökningstakten är fortsatt hög.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted