Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 537 788 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 16 212 358 kr hänförligt till obligationslånet.
  • Per 31 december uppgick eget kapital till 3 770 302 kr.
  • Skulderna uppgick till 166 927 021 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 165 707 718 kr.
  • Bolagets soliditet var 2,21 %.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande kvartalsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Delårsrapporten för Matsorower AB (publ) har inte granskats av en revisor. 

Kr

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning

 0     

 0     

Rörelseresultat

-320 581

-276 100   

Resultat efter fin poster

-8 537 788

-10 636 479   

 

Uppgifter på balansdagen:

 

 

Balansomslutning

170 697 323

 162 956 873   

Soliditet, %

2,21

2,40

 

Information om publicering av finansiella rapporter
Matsorower AB (publ) har för avsikt att publicera årsredovisning för 2017 den 31 mars 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 9 februari 2018

Matsorower AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Halvårsrapport 2017Bokslutskommuniké 2016Halvårsrapport 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: