Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 045 066 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 3 691 670 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 31 mars uppgick eget kapital till 1 725 235 kr.
 • Skulderna uppgick till 171 020 886 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 167 779 065 kr.
 • Bolagets soliditet var 1,0 %.


Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 537 788 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 16 212 358 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 3 770 302 kr.
 • Skulderna uppgick till 166 927 021 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 165 707 718 kr.
 • Bolagets soliditet var 2,21 %.

Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 577 037 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 12 280 968 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 30 september uppgick eget kapital till 4 331 053 kr.
 • Skulderna uppgick till 164 800 162 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 163 692 502 kr.
 • Bolagets soliditet var 2,56 %.

Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 624 344 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 8 420 764 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 4 783 746 kr.
 • Skulderna uppgick till 161 350 867 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 161 677 286 kr. 
 • Bolagets soliditet var 2,88 %.


Matsorower har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt 150 miljoners obligationslån

Matsorower AB (publ) ("Bolaget") har informellt kommit överens med obligationsinnehavare under Bolagets obligationslån med ISIN SE0007982798 ("Obligationsvillkoren") om ändringar av Obligationsvillkoren. De föreslagna ändringarna innebär bland annat justeringar kring bestämmelser om ränta och amortering samt utbyte av en pantsatt tillgång mot en annan.


Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 795 081 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 4 661 390 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 31 mars uppgick eget kapital till 3 613 009 kr.
 • Skulderna uppgick till 159 450 802 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 159 683 974 kr.
 • Bolagets soliditet var 2,2 %.

Matsorower har offentliggjort årsredovisning för 2016

Matsorower AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2016.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: