Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 572 037 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 15 008 961 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 973 264 kr.
 • Skulderna uppgick till 85 730 474 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 69 900 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 86 692 805 kr.
 • Bolagets soliditet var 1,11 %.

Godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet och delamortering under obligationslånet

Den 5 februari 2019 initierade Matsorower AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande ("Obligationsinnehavaremötet") i syfte att formellt ändra villkoren för Bolagets obligationslån med ISIN SE0007982798 ("Obligationsvillkoren"). En tillräcklig majoritet röstade för ändringarna den 8 februari 2019 varpå det skriftliga förfarandet avslutades i förtid den 11 februari 2019. Ändringarna av Obligationsvillkoren gäller således från och med detta datum. I samband med Obligationsinnehavaremötet godkändes även vissa så kallade "waivers".Delårsrapport 1 oktober - 31 december 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019

Matsorower AB (publ) avser att publicera kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2018 den 18 februari 2019.


Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 829 061 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 12 890 321 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 30 september uppgick eget kapital till 716 240 kr.
 • Skulderna uppgick till 87 835 561 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 69 900 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 86 685 804 kr.
 • Bolagets soliditet var 0,81 %.

Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 015 983 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 7 425 360 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 3 479 318 kr.
 • Skulderna uppgick till 171 434 188 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 169 873 428 kr.
 • Bolagets soliditet var 1,99 %.Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 045 066 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 3 691 670 kr hänförligt till obligationslånet.
 • Per 31 mars uppgick eget kapital till 1 725 235 kr.
 • Skulderna uppgick till 171 020 886 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 167 779 065 kr.
 • Bolagets soliditet var 1,0 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: