Villkor uppfyllda för återlösen av Matsoretum AB:s 60 mkr obligation 2015/2018

Matsoretum AB (publ) ("Bolaget") meddelade den 15 december 2017 att styrelsen beslutat om återlösen av Bolagets obligation 2015/2018 om 60 000 000 kronor med ISIN SE0007576657 ("Obligationen").

Bolagets meddelande om återlösen var villkorat av att aktierna i SM Långbro AB är sålda senast den 4 januari 2018 och att Bolaget erhåller tillräcklig finansiering för att genomföra återlösen senast den 4 januari 2018. Bolaget kan meddela att båda dessa villkor är uppfyllda och att Obligationen kommer att återlösas den 15 januari 2018. Avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 8 januari 2018. Obligationen kommer att lösas in till 101,50 procent av Obligationens nominella belopp (plus upplupen men obetald ränta).

3 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta: Navid Rostam Khesal, Styrelseledamot och verkställande direktör för Bolaget, +46 (0) 72 745 61 38, navid@oscarproperties.se

Detta pressmeddelande skickades för offentliggörande klockan 12.00 CET den 3 januari 2018.

Villkor uppfyllda för återlösen av Matsoretum AB:s 60 mkr obligation 2015/2018

Matsoretum AB (publ) ("Bolaget") meddelade den 15 december 2017 att styrelsen beslutat om återlösen av Bolagets obligation 2015/2018 om 60 000 000 kronor med ISIN SE0007576657 ("Obligationen").


Matsoretum har beslutat om återlösen av dess 60 mkr obligation 2015/2018

Styrelsen för Matsoretum AB (publ) ("Bolaget") har beslutat om återlösen av Bolagets obligation 2015/2018 om 60 000 000 kronor med ISIN SE0007576657 ("Obligationen"). Obligationen kommer att återlösas med anledning av att avtal har ingåtts om överlåtelse av aktierna i SM Långbro AB ("Fastighetsbolaget"). Fastighetsbolaget äger fastigheten Stora Mans 1 i Älvsjö och det är ett dotterbolag till Stora Mans Holding AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär