Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Masify Capital

Under torsdagen den 31 maj avhölls en Extra Bolagsstämma i Masify Capital AB. Följande finns noterat från stämman.

  • Beslut om Bolagsordningsändring Det beslutades att ändra bolagsordningen (två steg) avseende gränsvärdet för aktiekapitalet och antal aktier. Den nya Bolagsordningen innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 200 000 kronor och högst 36 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 92 000 000 stycken och högst 368 000 000 stycken.
  • Beslut Företrädesemission Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare. Avstämningsdagen är den 8 juni och villkoren fastställdes till att varje per avstämningsdagen innehavd aktie ges rätten att teckna fem nya aktier till kursen 0,15 kr per aktie.
  • Beslut om riktad kvittningsemission till obligationsinnehavare Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en kvittningsemission till obligationsinnehavarna. Obligationsinnehavarna kommer således att erbjudas att kvitta 60 % av sina fordringar på bolaget mot aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Om samtliga obligationsägare väljer att genomföra sådan kvittning kommer 3 910 504,80 kr att kvittas mot 26 070 032 b- aktier.
  • Beslut om kvittningsemission till EQTARG CAPITAL AB Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en kvittningsemission till EQTARG CAPITAL AB om 20 000 000 kr. Teckningskursen per aktie är fastställd till 0,15 kr per aktie, varför emissionen omfattar högst 133 333 333 B-aktier.

Stockholm juni 2018
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 19 oktober 2018 kl. 15.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.
Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Masify Capital

Under torsdagen den 31 maj avhölls en Extra Bolagsstämma i Masify Capital AB. Följande finns noterat från stämman.


Kallelse till extra bolagsstämma i Masify Capital

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), 556611-6934, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Ny hemsida - ett led i Masifys fokusering och omvandlingsprocess till ett renodlat investmentbolag

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") lanserar idag en ny hemsida. Detta är ett led i den mer fokuserade satsningen på bolagets nya inriktning som investeringsbolag.


Intressebolag till Masify Capital blir fastighetsbolag

Masify Capital AB (nedan "Masify" eller "Bolaget"):s intressebolag, Petrotarg AB, har idag tillkännagivit att man förvärvar 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB.


Kommuniké från årsstämma i MedClair International

Vid årsstämman som hölls den 7 juli 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:


Årsstämma i Medclair International

Aktieägarna i MedClair International AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma den 7 juli 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


MedClair International B handlas på OTC-listan den 1 december 2016

Mangold startar handel i MedClairs aktie B. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted