Intressebolag till Masify Capital blir fastighetsbolag

Masify Capital AB (nedan "Masify" eller "Bolaget"):s intressebolag, Petrotarg AB, har idag tillkännagivit att man förvärvar 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB.

Genom den initierade transaktionen, som är beroende av godkännande från målbolagets bank samt godkännande av aktieägarna i Petrotarg AB på kommande extra bolagsstämma, kommer Petrotarg AB att tillträda ett fastighetsbestånd om sju förvaltningsfastigheter, en i Finspång, två i Borlänge, två i Arboga, en i Hedemora och en fastighet i Ragunda. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 38 000 m2. Fastighetsbeståndet genererar sammanlagda hyresintäkter om 30,2 MSEK årligen med ett driftöverskott om cirka 16,3 MSEK. Fastigheterna har ett bedömt marknadsvärde om 289 MSEK och är belånade till cirka 218,6 MSEK.

Samtliga fastigheter bedöms ha stor utvecklingspotential. Bland annat bedöms hyrorna i fastighetsbeståndet att vara eftersatta, detta i kombination till att samtliga orter som verksamheten bedrivs på har bostadsköer, borgar för möjligheter att prisa in mer marknadsmässiga hyror över tid.

Bolaget äger idag större poster i såväl Petrotarg AB som MedClair AB. Styrelsen utvärderar för närvarande möjligheten att öka sina respektive aktieinnehav i dessa bolag. Parallellt med detta förs långt gående förhandlingar med externa investerare för att öka på investeringstakten i Bolaget.

"Det är positivt att Petrotarg har lyckats ta nästa steg och lämnar därmed oljeindustrin för att satsa på en mer expansiv marknad med fastigheter i Sverige. Att Masify nu äger två intressebolag som befinner sig i spännande tillväxtfaser definierar oss mer som ett investeringsbolag, vilket jag tycker är glädjande." säger Bolagets VD Andreas Borg i en kommentar.

Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB.

Stockholm 2017-09-01

Kontaktperson:
Andreas Borg, VD
Tel: +46(0)76 185 84 70
E-mail: andreas.borg@usenergy.se

ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 19 oktober 2018 kl. 15.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.
Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Masify Capital

Under torsdagen den 31 maj avhölls en Extra Bolagsstämma i Masify Capital AB. Följande finns noterat från stämman.


Kallelse till extra bolagsstämma i Masify Capital

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), 556611-6934, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Ny hemsida - ett led i Masifys fokusering och omvandlingsprocess till ett renodlat investmentbolag

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") lanserar idag en ny hemsida. Detta är ett led i den mer fokuserade satsningen på bolagets nya inriktning som investeringsbolag.


Intressebolag till Masify Capital blir fastighetsbolag

Masify Capital AB (nedan "Masify" eller "Bolaget"):s intressebolag, Petrotarg AB, har idag tillkännagivit att man förvärvar 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB.


Kommuniké från årsstämma i MedClair International

Vid årsstämman som hölls den 7 juli 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:


Årsstämma i Medclair International

Aktieägarna i MedClair International AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma den 7 juli 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


MedClair International B handlas på OTC-listan den 1 december 2016

Mangold startar handel i MedClairs aktie B. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär