Stark utveckling för Mangolds fondportföljer under februari

Mangold Fondkommissions tre diskretionära fondportföljer, populära produkter för båda månadssparande och enskilda investeringar, har alla fortsatt stiga under februari efter den starka utvecklingen i januari. Portföljerna, som går att ha på vanlig depå, ISK, pensions- eller kapitalförsäkring, finns med tre olika riskprofiler - låg, medel och hög.

Portföljen med hög risk, som enligt normalfördelningen är fullinvesterad i aktiefonder, steg 4,4 procent under månaden. Medelriskvarianten, där halva innehavet normalt är aktiefonder och resten ränte- och hedgefonder, var upp 2,6 procent och portföljen med låg risk, där aktiefonder normalt utgör en femtedel av kapitalet, steg 1,2 procent.

"Vi kommer framöver att hålla en fortsatt lägre riskprofil i portföljerna, med generellt lägre aktieexponering än normalfördelningen och fokuserar även till stor del på aktiefonder med mer defensiv inriktning. På räntemarknaden ser vi fortsatt goda avkastningsmöjligheter i högavkastande nordiska företagskrediter och vi har även adderat tillväxtmarknadskrediter i portföljerna", säger Martin Warne, ansvarig förvaltare för portföljerna.

Portföljen med hög risk har klart gynnats av det glada börshumöret som hållit i sig från januari. Världens aktiemarknader gläds fortsatt åt den mer duvaktiga amerikanska centralbanken samt av förhoppningarna om att handelsspänningarna mellan USA och Kina ska lösas upp. I högriskportföljen steg samtliga fonder och de med inriktning mot USA utvecklades bäst. Amerikanska och svenska fonder står tillsammans för ca 70 procent av innehavet medan fonder knutna till övriga Europa, Asien och utvecklingsmarknader ligger i den resterande delen. Uppgången om 4,4 procent för portföljen slog dock inte vårt jämförelseindex, som ökade 4,6 procent.

Medelrisk-portföljen som i normalfallet består av 50 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och hedgefonder med 20 procent, slog sitt jämförelseindex för månaden. Portföljen steg 2,6 procent medan jämförelseindexet var upp 2,3 procent. Portföljens uppgång har främst fått skjuts av våra exponeringar mot USA och Japan på aktiesidan.

Portföljen med en låg risk steg 1,2 procent under februari och slog också sitt jämförelseindex som endast steg 0,9 procent. Lågriskvarianten av portföljen har räntepapper som den största delen av innehavet, 60 procent, medan aktiefonder och hedgefonder står för 20 procent vardera av innehavet. Samtliga räntefonder har ökat i värde under februari och även hedge- och aktiefonderna har överlag haft en positiv förändring.

För mer information om fondportföljerna och Mangold Fondkommissions andra produkter, vänligen kontakta oss på info.pb@mangold.se eller 08-50301550.

Stockholm, 13 mars 2019

För frågor kontakta: 

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer


Mangold har mottagit krav


Bli ett hårt arbetande börsproffs

Välkommen på lunchseminarium där du får mer information om Mangolds fondportföljer. Ett av våra fondinnehav, PriorNilsson, deltar också.

Mer information hittas på: www.mangold.se/fondportfoljer


Mangold AB Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

Highlights januari-mars

  • Intäkterna uppgick till 34,5 (30,3) mkr
  • Resultat före skatt 3,4 (0,8) mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 4,9 (1,3) kr
  • Eget Kapital uppgår till 94,2 (80,1) kr
  • Eget Kapital per aktie uppgår till 206,2 (178,0) kr

Mangolds intressebolag bland vinnarna i Nordic Hedge Award 2018

Mangold kan glädjande meddela att våra två intressebolag Skandinaviska Kreditfonden och Resscapital är med bland vinnarna i Nordic Hedge Award 2018.


Mangold Årsstämmokommuniké

Mangold AB (publ.) genomförde onsdagen den 10 april 2019 ordinarie årsstämma.Mangolds CFO lämnar bolaget


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 april 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Stark utveckling för Mangolds fondportföljer under februari

Mangold Fondkommissions tre diskretionära fondportföljer, populära produkter för båda månadssparande och enskilda investeringar, har alla fortsatt stiga under februari efter den starka utvecklingen i januari. Portföljerna, som går att ha på vanlig depå, ISK, pensions- eller kapitalförsäkring, finns med tre olika riskprofiler - låg, medel och hög.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär