Mangold Delårsrapport för perioden 2018-07-01 - 2018-09-30

 • Intäkterna uppgick till 20,9 (23,9) mkr
 • Eget kapital per aktie 190,41 (170,62) kr
 • Resultat efter skatt uppgår till -1,6 (0,1) mkr

Juli - September

Rörelsens intäkter 20,9 (23,9) mkr
Resultat före skatt -2,0 (0,3) mkr
Resultat per aktie -3,63 (0,21) kr
Tillgångar under förvaltning 4 722 (5 259) mkr

Januari - September

Rörelsens intäkter 95,4 (100,8) mkr
Resultat före skatt 7,6 (12,2) mkr
Resultat per aktie 15,84 (20,05) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Under Q3 har kundtillväxten fortsatt och vi når snart 10 000 depåer. Däremot har vi slutfört färre företagstransaktioner än planerat. Orderboken är dock välfylld och vi förväntar oss hög aktivitet under Q4 och början av 2019. Den 5 juli fick Mangold tillstånd av Finansinspektionen som förvaltare av fondandelar.

Investment Banking hade ett mixat kvartal med tillväxt på antalet uppdrag inom CA (Certified Adviser)-verksamheten och Market Making medan en svag utveckling på Corporate Finance. DCM (Debt Capital Market)-transaktionerna är de affärer som har dragit ut mest i tiden som en följd av det osäkra marknadsläget för nyproduktion på bostadsmarknaden. Beträffande ECM (Equity Capital Market)-affären har vi mycket hög efterfrågan på kapitalanskaffning från primärt noterade bolag vilket vi ser som en naturlig följd av det stora antalet noteringar under 2017. Mangold har under perioden förvärvat 12 Certified Advisor avtal från Remium. Antalet CA och LP (Liquidity Provider)-uppdrag uppgick till 132 (119) vid kvartalets utgång vilket är den högsta nivån sedan starten av verksamheten.

Private Bankings effektiviseringar får fullt genomslag från och med slutet av Q3. Distributionsverksamheten fortsätter att addera nya anknutna ombud men intäkterna påverkas negativt av att vissa affärer tar längre tid att genomföra. Vi ser nu en tydlig trend av ökat inflöde kapital till vår diskretionära förvaltning från såväl befintliga kunder som nya kunder. Inom Värdepappershandel har vi tyvärr haft en rotation av chefer. Från och med början av Q4 har vi en ny chef på plats och kan återgå till fortsatt tillväxt. Detta till trots har kreditportföljen vuxit till att överstiga 100 mkr och vi ser fortsatt efterfrågan på värdepapperskrediter.

Skandinaviska Kreditfondens (SCF) höga inflöde av förvaltat kapital fortsätter och förvaltat kapital uppgick vid kvartalets utgång till knappt 2,5 mdr. Även avkastningen till fondandelsägarna utvecklas väl. RessCapitals (Ress) förvaltade kapital uppgår till knappt 100 mUSD och fonden har hittills under 2018 haft den högsta avkastningen i firmans historia, 8,9% vid utgången av september. Den goda avkastningen förbättrar möjligheterna till att attrahera ytterligare kapital.

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké 2018 30 januari 2019

Rapporten bifogas i sin helhet.

Stockholm 17 oktober 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559, Per-Anders Tammerlöv, Verkställande direktör.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 14.42 CEST.

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2008:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold AB (publ.) utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1%

Mangold AB (publ.) har förvärvat ytterligare 1 900 aktier i Nowonomics AB ("NOWO"), motsvarande 7,7 % av NOWOs totalt 24 607 utestående aktier. Mangolds ägande uppgår därmed till 2 979 aktier, motsvarande 12,1 % av det totala ägandet.


Mangold listar tidigare utgivet förlagslån

Mangold AB (publ) ("Mangold") noterar tidigare utgivet förlagslån ("Obligationen") om 16 MSEK med ram upp till 40 MSEK.


Mangold lanserar bolagsanalystjänsten Mangold Insight och publicerar första aktieanalysen

Mangold Fondkommission breddar sitt erbjudande inom Investment Banking med en bolagsanalystjänst - Mangold Insight. Den första analysen, av det medicintekniska bolaget Fluicell, publiceras idag.


Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

(Mangold pressmeddelande tidigare idag bokslutskommunikén för 2018. I pressmeddelandet saknades sektionen "Om Mangold" med rätt hänvisning till Certified adviser och likviditetsgarant. Detta återfinns nu nedan i detta pressmeddelande.)

Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

 • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
 • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

 • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
 • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Mangolds intressebolags fonder - Topp 10 i Norden 2018

Mangold är glada över att kunna meddela att intressebolagen Resscapital och Skandinaviska Kreditfonden kvalat in på topp-tio-listan över bäst presterande fonder 2018 i Nordic Hedge Index.Mangold Delårsrapport för perioden 2018-07-01 - 2018-09-30

 • Intäkterna uppgick till 20,9 (23,9) mkr
 • Eget kapital per aktie 190,41 (170,62) kr
 • Resultat efter skatt uppgår till -1,6 (0,1) mkr

Juli - September

Rörelsens intäkter 20,9 (23,9) mkr
Resultat före skatt -2,0 (0,3) mkr
Resultat per aktie -3,63 (0,21) kr
Tillgångar under förvaltning 4 722 (5 259) mkr

Januari - September

Rörelsens intäkter 95,4 (100,8) mkr
Resultat före skatt 7,6 (12,2) mkr
Resultat per aktie 15,84 (20,05) kr


Mangold ansöker om tillstånd att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold ABs dotterbolag, Mangold Fondkommission AB har idag skickat in en ansökan om tillstånd till Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold KF AB. Mangold KF AB är ett av Mangold Fondkommission AB helägt dotterbolag som efter fusionens verkställande kommer att uppgå i Mangold Fondkommission AB.


Mangold rekryterar ny CFO

Mangold har idag utsett Alena Daskevich Panotzki till ny CFO och hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Hon tillträder befattningen senast 7 januari 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: