Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av 25% av aktierna i Resscapital AB, org 556698-1253.

Resscapital AB är en alternativ fondförvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sett en stark omsättningstillväxt under de senaste fem åren.

Räkenskapsåret 2016/2017 växte Ress Capitals omsättning med 151 % och uppgick till cirka 14 MSEK.

Bolaget växte dessutom under lönsamhet med ett resultat om cirka 5 MSEK, motsvarande en vinstmarginal om cirka 37 %.

Orsaken till tillväxten är ett ökat förvaltat kapital och god avkastning i Ress Capitals fonder. Den 30 juni uppgick förvaltat kapital till 91 MUSD, jämfört med 73 MUSD föregående år. En stor andel fasta kostnader resulterar i en väsentlig marginalförbättring då intäkterna ökar.

Bolaget stöttas av en stark ledningsgrupp med gedigen erfarenhet inom branschen och många års erfarenhet från stora internationella banker.

Marknaden kan ses som en win-win situation som gagnar både investeraren och konsumenten där konsumenten genom att sälja sina försäkringar får betalt när de behöver pengarna och investeraren när försäkringen faller ut till betalning.

2014 var marknaden värd cirka 3,9 miljarder dollar.

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

Stockholm, 2018-05-18

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangold Delårsrapport för perioden 2018-04-01 - 2018-06-30

  • Resultat efter skatt uppgår till 8,2 (5,8) mkr 
  • Resultat per aktier uppgår till 18,34 (12,82) kr 
  • Intäkterna uppgick till 44,2 (44,8) mkr 

April - Juni

Rörelsens intäkter 44,2 (44,8) mkr
Resultat före skatt 8,9 (7,5) mkr
Resultat per aktie 18,34 (12,82) kr
Eget kapital per aktie 195,28 (170,41) kr
Tillgångar under förvaltning 10 028 (4 615) mkr

Januari - Juni

Rörelsens intäkter 74,5 (76,9) mkr
Resultat före skatt 9,7 (11,9) mkr
Resultat per aktie 19,60 (19,84) kr Mangolds CFO lämnar sin befattning

Tomas Lindberg lämnar sin befattning på egen begäran hos Mangold AB (publ) ("Mangold") som Chief Financial Officer. Tomas kommer att kvarstå som CFO och medlem i ledningsgruppen till och med 2 oktober 2018.


Mangold tar över Remiums samtliga 27st Certified Adviser-avtal

Mangold Fondkommission AB har idag träffat avtal med Remium om ett övertagande av bolagets 27st Certified Adviser-avtal.


Mangold vinner två kategorier i SvD Börsplus IPO-Guide

Mangold vann igår priserna som bästa rådgivare 2017 i kategorin "Kursutveckling i klassen mikrobolag" och bästa rådgivare i kategorin "Kvalitet i klassen mikrobolag" när vinnarna i SvD Börsplus IPO-Guide meddelades den 4 juni 2018.


Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av 25% av aktierna i Resscapital AB, org 556698-1253.

Kommuniké från Extra bolagstämma

Mangold AB (publ.) genomförde fredagen den 18 maj 2018 en extra bolagsstämma.


Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till extra bolagsstämma

Fredagen den 18 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB

Styrelsen för Mangold AB(publ.) org.nr 556628-5408 ("Bolaget") offentliggör idag avsikten, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission till ett på förhand vidtalade aktieägare i Resscapital AB org.nr 556698-1253 ("Resscapital") enligt nedan fördelning. Förutsättningarna för nyemissionen är i övrigt i linje med tidigare pressmeddelande.


Mangold Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-03-31

  • Eget Kapital per aktie uppgår till 178,01 (159,99) kr
  • Tillgångar under förvaltning uppgår till 12 959 (4 111) mkr
  • Intäkterna uppgick till 30,3 (32,1) mkr

Januari - mars

Rörelsens intäkter 30,3 (32,1) mkr
Resultat före skatt 0,8 (4,4) mkr
Resultat per aktie 1,26 (7,02) kr
Eget kapital per aktie 178,01 (159,99) kr
Tillgångar under förvaltning 12 959 (4 111) mkr


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: