En vecka kvar till Mangold Insights Investerardag

Välkommen till Mangold Insights Investerardag 15 november 2019!

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer hela eftermiddagen. Temat är Kina och Asien och presentationerna avslutas med Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, som talar utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling?" med exempel från de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, mat och dryck.


Investerardagen kommer att livesändas på https://insight.mangold.se

Dagens schema

Från 11.45 Lunchbuffé serveras

12.30-13.00 WntResearch, Tommy Andersson, forskningschef

13.00-13.30 Colabitoil, vd Jan Nordlöf och vice vd Magnus Nyfjäll

13.30-14.00 Cortus Energy, vd Håkan Sigfridsson

14.00-14.30 Eurobattery Minerals, vd Roberto Garcia

14.30-15.00 Taurus Energy, vd Fredrik Weschke

15.00-15.20 Kaffepaus

15.20-15.50 Enersize, vd Anders Sjögren

15.50-16.10 Hoodin, vd Marcus Emne

16.10-16.30 Dicot, vd Göran Beijer

16.30-17.15 Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling"

17.15-19.30 Mingel

VAR OCH NÄR:
15 november på Scandic Anglais i Stockholm,
Humlegårdsgatan 23, kl 11:45-17:15 + mingel 17:15-19:30
Då vi bjuder på både lunch och mingelmat så är
vi glada om du meddelar eventuella allergier eller specialkost i anmälan.
Varmt välkommen!


Anmälan görs till investerardag@mangold.se
eller via mangold.se/investerardag. Ange namn,
e-post, telefonnummer samt vad du representerar.
Observera att anmälan är obligatorisk samt bindande,
och att du kan bli ersättningsskyldig i fall du inte
meddelar återbud.

Om Mangold:

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.
Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver
värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market
samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna
SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG.
G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Mangold genomför kostnadseffektiviseringar

Mangold har idag initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram med anledning av det rådande marknadsläget.


Mangold Årsredovisning 2019

Mangold publicerar idag, den 12 mars, bolagets årsredovisning för 2019


Kallelse till årsstämma 2020-04-02

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

torsdagen den 2 april 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Välkommen till Mangold Insights Investerardag 5 mars 2020

Mangold Insight bjuder in till en investerardag med många spännande tillväxtbolag. Dagen inleds med frukost och därefter kommer tolv bolag att presentera sig, med paus för lunch och kaffe. Presentationerna avslutas med en föreläsning av Anna "Robot-Anna" Frankzén Starrin, som kommer att trendspana på temat Artificiell Intelligens och digitalisering, och de medverkande bolagens möjligheter och utmaningar inom de områdena. Efter det är alla välkomna att delta i ett mingel med snittar och bubbel.


Mangold Bokslutskommuniké 2019

Highlights

· Rörelsens intäkter för 2019 steg med 17,4 mkr eller motsvarande 13 %

· Resultat före skatt för 2019 steg med 1,7 mkr eller motsvarande 13 %

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,5 (0,7) mdr kr per den 31 december

· Förvaltat kapital i intressebolagen Skandinaviska Kreditfonden AB och Resscapital AB uppgick till 4,8 (2,9) mdr kr respektive 180,1 (117,1) MUSD per den 31 december

· Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 7,3 (4,6) kr

Oktober-december

· Intäkterna uppgick till 41,1 (40,2) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 3,3 (5,5) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 5,25 (7,27) kr

· Antal transaktioner uppgick till 34 798 (26 759)

Januari - december

· Intäkterna uppgick till 152,1 (134,7) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 14,9 (13,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 24,24 (23,16) kr

· Eget kapital uppgick till 102,4 (89,6) mkrEn vecka kvar till Mangold Insights Investerardag

Välkommen till Mangold Insights Investerardag 15 november 2019!

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer hela eftermiddagen. Temat är Kina och Asien och presentationerna avslutas med Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, som talar utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling?" med exempel från de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, mat och dryck.


Investerardagen kommer att livesändas på https://insight.mangold.seVälkommen till Mangold Insights investerardag 15 november 2019

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer av Dicot, Hoodin, Taurus Energy, WntResearch, Eurobattery Minerals, Enersize, Colabitoil och Cortus Energy. Sedan kommer Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, att tala utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling" och ta upp exempel utifrån de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, enklare mat och dryck.

Ett fullständigt progam kommer snart.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär