Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-03-31

- Resultat före skatt ökade med 326 procent till 8,1 (1,9) mkr
- Intäkterna ökade med 79 procent till 36,0 (20,1) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,32 (110,70) kr

Januari- Mars
Rörelsens intäkter 36,0 (20,1) mkr
Resultat före skatt 8,1 (1,9) mkr
Resultat per aktie 14,13 (3,38) kr
Eget kapital per aktie 136,32 (110,70) kr
Tillgångar under förvaltning 13 304 (1 904) mkr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Kvartalet var det bästa kvartalet i Mangold's historia. Vi hade därtill fortsatt god tillväxt i antal nya kunder och tillgångar under förvaltning, som översteg 13 miljarder vid utgången av kvartalet.

Investment Banking (Corporate Finance, Emissionstjänster, och Market Making) har fortsatt växande intäkter från High Yield obligationer och vi har erhållit det första uppdraget på Nasdaq Large Cap. Kapitalförvaltning har haft ett bra kvartal med högre volymer och växande marknadsandel. Uppstarten av affärsområdet Pension- och Kapitalrådgivning har utvecklats enligt plan. Under kvartalet har vi kompletterat produktutbudet och genomfört ett flertal rekryteringar. Värdepappershandel har utvecklats väl och kreditportföljen uppgår till knappt 60 mkr vid utgången av kvartalet.

De nya kapitaltäckningsreglerna innebär ökade kapitalkrav de kommande åren för samtliga aktörer. Kapitalkravet förväntas öka därutöver till följd av vår höga tillväxt.

Under rådande marknadsförutsättningar ser vi fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar. Vi kommer under året att fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov.

Kommande rapporttillfällen:
Kvartalsrapport kvartal 2 16 juli 2015
Kvartalsrapport kvartal 3 15 oktober 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 16 april 2015

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Simon Nathanson
Styrelseledamot

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Henrik Holm
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Per-Anders Tammerlöv 
Verkställande Direktör

Vid frågor:
08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Kapitalförvaltning, iv) Market Making, v) Pension- och Kapitalrådgivning samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant, 08-463 80 00, www.penser.se.

Nerladdningsbara filer


Mangold genomför kostnadseffektiviseringar

Mangold har idag initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram med anledning av det rådande marknadsläget.


Mangold Årsredovisning 2019

Mangold publicerar idag, den 12 mars, bolagets årsredovisning för 2019


Kallelse till årsstämma 2020-04-02

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

torsdagen den 2 april 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Välkommen till Mangold Insights Investerardag 5 mars 2020

Mangold Insight bjuder in till en investerardag med många spännande tillväxtbolag. Dagen inleds med frukost och därefter kommer tolv bolag att presentera sig, med paus för lunch och kaffe. Presentationerna avslutas med en föreläsning av Anna "Robot-Anna" Frankzén Starrin, som kommer att trendspana på temat Artificiell Intelligens och digitalisering, och de medverkande bolagens möjligheter och utmaningar inom de områdena. Efter det är alla välkomna att delta i ett mingel med snittar och bubbel.


Mangold Bokslutskommuniké 2019

Highlights

· Rörelsens intäkter för 2019 steg med 17,4 mkr eller motsvarande 13 %

· Resultat före skatt för 2019 steg med 1,7 mkr eller motsvarande 13 %

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,5 (0,7) mdr kr per den 31 december

· Förvaltat kapital i intressebolagen Skandinaviska Kreditfonden AB och Resscapital AB uppgick till 4,8 (2,9) mdr kr respektive 180,1 (117,1) MUSD per den 31 december

· Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 7,3 (4,6) kr

Oktober-december

· Intäkterna uppgick till 41,1 (40,2) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 3,3 (5,5) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 5,25 (7,27) kr

· Antal transaktioner uppgick till 34 798 (26 759)

Januari - december

· Intäkterna uppgick till 152,1 (134,7) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 14,9 (13,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 24,24 (23,16) kr

· Eget kapital uppgick till 102,4 (89,6) mkrEn vecka kvar till Mangold Insights Investerardag

Välkommen till Mangold Insights Investerardag 15 november 2019!

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer hela eftermiddagen. Temat är Kina och Asien och presentationerna avslutas med Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, som talar utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling?" med exempel från de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, mat och dryck.


Investerardagen kommer att livesändas på https://insight.mangold.seVälkommen till Mangold Insights investerardag 15 november 2019

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer av Dicot, Hoodin, Taurus Energy, WntResearch, Eurobattery Minerals, Enersize, Colabitoil och Cortus Energy. Sedan kommer Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, att tala utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling" och ta upp exempel utifrån de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, enklare mat och dryck.

Ett fullständigt progam kommer snart.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär