Avslag på ansökan om tillstånd att driva bankrörelse

Finansinspektionen har avslagit Mangold's ansökan om att driva bankrörelse. Styrelsen kommer att analysera beslutet.

Stockholm, 2018-04-13

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två Segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangold Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-03-31

  • Eget Kapital per aktie uppgår till 178,01 (159,99) kr
  • Tillgångar under förvaltning uppgår till 12 959 (4 111) mkr
  • Intäkterna uppgick till 30,3 (32,1) mkr

Januari - mars

Rörelsens intäkter 30,3 (32,1) mkr
Resultat före skatt 0,8 (4,4) mkr
Resultat per aktie 1,26 (7,02) kr
Eget kapital per aktie 178,01 (159,99) kr
Tillgångar under förvaltning 12 959 (4 111) mkr


Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB

  • Total köpeskilling cirka 9,3 MSEK fördelat enligt nedan;
  • Kontant betalning om cirka 7,0 MSEK; samt
  • Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt cirka 2,3 MSEK till en teckningskurs om 807,32 SEK.Mangold Årsstämmokommuniké

Mangold AB (publ.) genomförde tisdagen den 10 april 2018 ordinarie årsstämma.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Mangold Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

  • Resultat innan skatt ökade med 140 procent till 16,1 (6,6) mkr
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 5,24 (2,40) kronor
  • Resultat per aktie ökade till 26,18 (12,06) kronor
  • Eget kapital per aktie uppgår till 176,75 (152,97) kronor
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: