Kommuniké från Extra bolagstämma

Mangold AB (publ.) genomförde fredagen den 18 maj 2018 en extra bolagsstämma.


Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till extra bolagsstämma

Fredagen den 18 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB

Styrelsen för Mangold AB(publ.) org.nr 556628-5408 ("Bolaget") offentliggör idag avsikten, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission till ett på förhand vidtalade aktieägare i Resscapital AB org.nr 556698-1253 ("Resscapital") enligt nedan fördelning. Förutsättningarna för nyemissionen är i övrigt i linje med tidigare pressmeddelande.


Mangold Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-03-31

  • Eget Kapital per aktie uppgår till 178,01 (159,99) kr
  • Tillgångar under förvaltning uppgår till 12 959 (4 111) mkr
  • Intäkterna uppgick till 30,3 (32,1) mkr

Januari - mars

Rörelsens intäkter 30,3 (32,1) mkr
Resultat före skatt 0,8 (4,4) mkr
Resultat per aktie 1,26 (7,02) kr
Eget kapital per aktie 178,01 (159,99) kr
Tillgångar under förvaltning 12 959 (4 111) mkr


Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB

  • Total köpeskilling cirka 9,3 MSEK fördelat enligt nedan;
  • Kontant betalning om cirka 7,0 MSEK; samt
  • Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt cirka 2,3 MSEK till en teckningskurs om 807,32 SEK.Mangold Årsstämmokommuniké

Mangold AB (publ.) genomförde tisdagen den 10 april 2018 ordinarie årsstämma.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Mangold Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

  • Resultat innan skatt ökade med 140 procent till 16,1 (6,6) mkr
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 5,24 (2,40) kronor
  • Resultat per aktie ökade till 26,18 (12,06) kronor
  • Eget kapital per aktie uppgår till 176,75 (152,97) kronor

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: