Mangold tecknar aktier i Skandinaviska Kreditfonden genom en riktad emission

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har genom en riktad emission tecknat 37 500 aktier vilket motsvarar 19,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Skandinaviska Kreditfonden AB ("Skandinaviska Kreditfonden") efter emissionen. För aktierna betalar Mangold kontant 1 000 000 SEK. Mangold får genom förvärvet en ägarandel i ett ungt spännande bolag med en välmeriterad styrelse och ledning som verkar på en marknad med god tillväxtpotential.


Mangolds Head of Compliance slutar

Fredric Ardrot avslutar sin anställning hos Mangold Fondkommission AB ("Mangold" eller "Bolaget") som Head of Compliance. Han slutar i maj 2016 efter knappt 1,5 år i Bolaget.Mangold Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 - 2015-12-31

  • Intäkterna steg med 32 procent till 118,8 (89,9) mkr
  • Resultat före skatt steg med 64 procent till 14,3 (8,7) mkr
  • Eget kapital per aktie uppgick till 137,34 (122,19) kr  Mangold delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-09-30

- Intäkterna steg med 44 procent till 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt steg med 134 procent till 13,6 (5,8) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,75 (117,27) kr

Januari- september
- Rörelsens intäkter 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt 13,6 (5,8) mkr
- Resultat per aktie 23,56 (9,87) kr
- Eget kapital per aktie 136,75 (117,27) kr
- Tillgångar under förvaltning 10 886 (11 061) mkr

Juli - september
- Rörelsens intäkter 24,2 (22,3) mkr
- Resultat före skatt 1,2 (2,3) mkr
- Resultat per aktie 2,13 (3,98) kr


Simon Nathanson avgår som styrelseledamot

Styrelseledamoten Simon Nathanson har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Mangold AB till följd av ökad arbetsbelastning i övriga uppdrag. Simon Nathanson tillträde som styrelseledamot i april 2015 och bolaget tackar honom för hans arbetsinsatser. Simon avgår med omedelbar verkan.


Mangold delårsrapport för perioden 2015-04-01 - 2015-06-30

- Resultat före skatt ökande med 186,7 procent till 4,3 (1,5) mkr
- Intäkterna steg med 48,1 procent till 31,7 (21,4) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 134,6 (113,28) kr


Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-03-31

- Resultat före skatt ökade med 326 procent till 8,1 (1,9) mkr
- Intäkterna ökade med 79 procent till 36,0 (20,1) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,32 (110,70) kr


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär