Mangold delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-09-30

- Intäkterna steg med 44 procent till 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt steg med 134 procent till 13,6 (5,8) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,75 (117,27) kr

Januari- september
- Rörelsens intäkter 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt 13,6 (5,8) mkr
- Resultat per aktie 23,56 (9,87) kr
- Eget kapital per aktie 136,75 (117,27) kr
- Tillgångar under förvaltning 10 886 (11 061) mkr

Juli - september
- Rörelsens intäkter 24,2 (22,3) mkr
- Resultat före skatt 1,2 (2,3) mkr
- Resultat per aktie 2,13 (3,98) kr


Simon Nathanson avgår som styrelseledamot

Styrelseledamoten Simon Nathanson har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Mangold AB till följd av ökad arbetsbelastning i övriga uppdrag. Simon Nathanson tillträde som styrelseledamot i april 2015 och bolaget tackar honom för hans arbetsinsatser. Simon avgår med omedelbar verkan.


Mangold delårsrapport för perioden 2015-04-01 - 2015-06-30

- Resultat före skatt ökande med 186,7 procent till 4,3 (1,5) mkr
- Intäkterna steg med 48,1 procent till 31,7 (21,4) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 134,6 (113,28) kr


Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-03-31

- Resultat före skatt ökade med 326 procent till 8,1 (1,9) mkr
- Intäkterna ökade med 79 procent till 36,0 (20,1) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,32 (110,70) kr


Årsstämmokommuniké

Mangold AB (publ) höll måndagen den 13 april 2015 ordinarie årsstämma.Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 april 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär