Mangold delårsrapport för perioden 2016-07-01 - 2016-09-30

  • Intäkterna ökade med 15 procent till 27,7 (24,2) mkr
  • Rörelseresultatet ökade med 194 procent till 3,6 (1,2) mkr
  • Eget kapital per aktie uppgick till 152,07 (137,34) kr

Juli - september
Rörelsens intäkter 27,7 (24,2) mkr
Resultat före skatt 3,6 (1,2) mkr
Resultat per aktie 7,38 (2,13) kr
Eget kapital per aktie 152,07 (136,75) kr
Tillgångar under förvaltning 4 774 (10 886) mkr

Januari - september
Rörelsens intäkter 77,0 (91,9) mkr
Resultat före skatt 6,0 (13,6) mkr
Resultat per aktie 11,17 (23,56) kr


Mangold investerar 1,9 MSEK i Skandinaviska Kreditfonden genom en företrädesemission och ökar därmed sin ägarandel till 25,3 procent

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har investerat ytterligare cirka 1,9 MSEK i Skandinaviska Kreditfonden AB ("Skandinaviska Kreditfonden") genom teckning i en företrädesemission ("Företrädesemissionen"). Investeringen motsvarar 8,1 procent av det totala kapitalet i Skandinaviska Kreditfonden efter Företrädesemissionen vilket innebär att Mangolds ägarandel ökar från tidigare 19,8 procent till 25,3 procent. Emissionslikviden uppgår till totalt cirka 3,0 MSEK.


Mangold tillträder Invest Kapitalförvaltning

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har idag tillträtt invest. Kapitalförvaltning i Syd AB ("Invest Kapitalförvaltning"). Köpeskillingen erlades i form av 3,0 MSEK i kontanter och 3,0 MSEK i apportemission motsvarande 6 818 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 440 SEK. Ytterligare 3,0 MSEK kan komma att utbetalas i kontant tilläggsköpeskilling.


Datum för tillträde av aktierna i Invest Kapitalförvaltning har beslutats till den 1 september 2016

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har tillsammans med Roger Rosén beslutat om datum för Mangolds tillträde av aktierna i invest. Kapitalförvaltning i Syd AB ("Invest Kapitalförvaltning") till den 1 september 2016. Det har beslutats efter det att villkoren för tillträdet har uppfyllts. 


Mangold delårsrapport för perioden 2016-04-01 - 2016-06-30

  • Intäkterna minskade med 21 procent till 24,9 (31,7) mkr 
  • Eget kapital per aktie uppgick till 141,13 (134,64) kr 
  • Antal depåkunder ökade med 21 procent till 5 801 (4 762) st

April - juni
Rörelsens intäkter 24,9 (31,7) mkr
Resultat före skatt 0,9 (4,3) mkr
Resultat per aktie 1,44 (2,59) kr
Eget kapital per aktie 141,13 (134,64) kr
Tillgångar under förvaltning 4 519 (5 601) mkr

Januari - juni
Rörelsens intäkter 49,3 (67,7) mkr
Resultat före skatt 2,4 (12,4) mkr
Resultat per aktie 3,79 (21,43) kr


Mangold lanserar ny handelsplattform

Mangold har under början på juni lanserat en ny handelsplattform, ett projekt som pågått under mer än ett år, där även bakomliggande system har uppgraderats. Den nya tekniken gör att vi får ökad skalbarhet, ökad kostnadseffektivitet samt minskar riskerna för fel. Den nya plattformen innehåller fler tjänster än tidigare. I den kan - förutom aktier och derivat - även fondandelar, månadssparande, Bank- ID, autogiro och betalningar via SUS (Swedbanks Utbetalnings System) samt integration mot MFEX hanteras. Detta ger oss förutsättningar för att fortsätta att utveckla nya tjänster och börja konkurrera med de övriga nätmäklarna på riktigt.Mangolds Head of Structured Investments

Henrik Sundberg avslutar sin anställning hos Mangold Fondkommission AB ("Mangold" eller "Bolaget") som Head of Structured Investments. Han slutar i augusti 2016 efter drygt 6 år i Bolaget.


Mangold tar upp ett evigt förlagslån

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har beslutat att stärka sin kapitalbas genom att ta upp ett evigt förlagslån med en ram om 40 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor för att möjliggöra fortsatta förvärv, varav 16 miljoner kronor kommer att tecknas per omgående.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted