WeSC - Viruspandemi påverkade kvartalet - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WeSC

Streetfashion-bolaget WeSC har påverkats av Coronavirusets utbrott under det första kvartalet. Bolagets intäkter minskade till 4,5 miljoner kronor jämfört med 11,7 samma period i fjol. Detta har uppkommit dels på grund av pandemin men även på grund av bortfall då butikskonceptet nu stängts. Bolaget visar fortsatt förlust men det går åt rätt håll. Den totala kostnadsmassan fortsätter att minska. Under kvartalet förbättrades bruttomarginalen positivt.

WeSC har förändrat sin affärsmodell och har för avsikt att återetablera försäljning i Europa och öka sina resurser för global e-handel. Det väntas kunna öka bolagets intäkter vilket vi antagit i våra prognoser. Mangold räknar emellertid med viss förskjutning till följd av viruspandemin. Vidare bedömer vi fortsatt att bolaget bör göra vinst nästa år och att något kvartal kan komma att visa vinst redan under 2020.

Genomförd DCF-värdering visar på betydande uppsida i aktien. Realisering av ökad försäljning under andra halvåret 2020 kommer att bli en viktig katalysator för WeSC-aktien. Rekommendation köp upprepas med riktkurs i aktien på 0,016 kronor på 12 månaders sikt en uppsida på 100 procent. Tidigare riktkurs uppgick till 0,021 kronor.

Onsdag 27 maj 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Auriant Mining - Momentum i ryskt guld - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Hoodin - The new kid on the block - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Hoodin 


Parans Solar Lighting - Intäkter tar fart 2021 - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Inhalation Sciences - Starkt trots Covid-19 - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolaget växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


WeSC - Tvärnit under pandemin - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WeSC


Appspotr - Rapp tillväxt för apputveckling - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Appspotr.


ISR - Hiv-botare växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ISR


Eurobattery Minerals - Störst på gröna mineraler - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals


Stayble - Smärtsamt lockande - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Stayble


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted