Toleranzia - Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Toleranzia

Mangold inleder bevakning av orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med rekommendationen Köp och en riktkurs 5,00 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär att Toleranzia-aktien har en uppsida på över 170 procent. Toleranzia har utvecklat en toleransteknologi som resulterat i två läkemedelskandidater; TOL2, mot den sällsynta muskelsjukdomen myastenia gravis och TOL3 mot den sällsynta blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit. Både TOL2 och TOL3 avser bota respektive sjukdomar i grunden vilket gör de unika jämfört med dagens övriga läkemedel som endast minskar symptomen och i många fall ger allvarliga biverkningar.

Att investera i Toleranzia ger en unik chans att i ett tidigt skede ta del av dess möjligheter att skapa värde inom den växande marknaden för orphan-sjukdomar. Flera gjorda affärer inom närliggande immunologiska orphan-sjukdomar och myastenia gravis stärker oss i vår tro att bolaget på ett tidigt stadium kan sluta licensavtal eller ingå samarbete med ett globalt läkemedelsbolag. Toleranzia avser inleda en kombinerad fas 1/2a-studie med TOL2 under 2022. TOL3 är i tidig utvecklingsfas och utelämnas i vår värderingsmodell.

Toleranzia är oupptäckt då dess värde inte återspeglar den potential som bolaget besitter. I vårt base case sätter vi en riktkurs på 5,00 kronor vilket motsvarar ett börsvärde på runt 100 miljoner kronor. Detta anser vi är motiverat utifrån bolagets potential och möjligheter. 

Fredag 5 juni 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag. 

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Auriant Mining - Momentum i ryskt guld - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Hoodin - The new kid on the block - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Hoodin 


Parans Solar Lighting - Intäkter tar fart 2021 - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Inhalation Sciences - Starkt trots Covid-19 - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolaget växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


WeSC - Tvärnit under pandemin - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WeSC


Appspotr - Rapp tillväxt för apputveckling - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Appspotr.


ISR - Hiv-botare växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ISR


Eurobattery Minerals - Störst på gröna mineraler - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals


Stayble - Smärtsamt lockande - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Stayble


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted