Scandinavian Health Innovations - Ett naturligt val

Mangold tar upp bevakning på Scandinavian Health Innovations

Mangold tar upp Scandinavian Health Innovations (SHI) för bolagsbevakning. SHI är verksam inom naturliga och ekologiska hälsoprodukter, en bransch som uppvisat mycket hög tillväxttakt. SHI ska växa med e-handel och har en välkänd hälsoprofil i Sanna Ehdin Anandala. Båda dessa kriterier bedömer vi som kritiska för att lyckas på denna marknad.  

Försäljningen väntas drivas av strukturell tillväxt i marknaden för naturlig och ekologisk kosmetika. Under 2018 växte denna marknad med 26 procent enligt en svensk marknadsundersökning. SHI har som målsättning att växa snabbare än marknaden. Mangold räknar med att försäljningen ökar med 30 procent i snitt under den 5-åriga prognosperioden.

Mangold har valt att värdera aktien med en DCF-modell. Jämförelser har gjorts med liknande bolag i branschen med avseende på lönsamhetsnivåer och tillväxt. Detta har sammantaget gett ett värde per aktie på 18 kronor, en uppsida på 30 procent.

10 december 2019

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer:
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Appspotr - Rapp tillväxt för apputveckling - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Appspotr.


ISR - Hiv-botare växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ISR


Eurobattery Minerals - Störst på gröna mineraler - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals


Stayble - Smärtsamt lockande - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Stayble


Auriant Mining - Ryskt guld med rabatt - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Auriant Mining.


Toleranzia - Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Toleranzia


Dicot - Erektion som investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Dicot



Scandinavian Health Innovations - Tillväxt trots utmaningar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


ESEN esports - Omstart kan ge lyft - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ESEN esports


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted