Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky

Mangold tar upp bevakning av Mackmyra Svensk Whisky (Mackmyra) med rekommendationen Köp och en riktkurs på 11,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Med ett starkt varumärke, en lojal kundgrupp, och en gedigen hållbarhetspositionering tror Mangold att bolaget kan fortsätta stärka sin kultstämpel i Sverige, men även växa internationellt.

Den internationella marknaden för hantverksframställd sprit (craftsprit) beräknas att årligen växa med över 30 procent till 80 miljarder dollar 2025. Jämfört med andra destillerier, som på senare år hakat på trenden med hantverksmässig spritproduktion, har Mackmyra en väsentlig konkurrensfördel; mognadslagret, whiskyn som kräver lagring före buteljering och försäljning, har hunnit få fler år på nacken hos Mackmyra.

Mangold bedömer att Mackmyra kommer att kunna visa vinst 2022. Bolaget väntas öka försäljningen gradvis i takt med att det tar marknadsandelar utomlands, samtidigt som bolaget genomför kostnadsåtgärder. Mangolds DCF-modell ger en riktkurs på 11,00 kronor per aktie, en uppsida om cirka 60 procent.

Onsdagen 2 december

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Analyst, Insight:
Fia Andersson
fia.andersson@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5098

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Addvise - Lovande serieförvärvare tar form - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Addvise


TopRight Nordic - Lysande investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på TopRight Nordic


Wesc - Ljus i tunneln trots pandemi - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Wesc


Cereno Scientific - Ett nytt hopp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific


Sensodetect - Bättre odds - men hög risk - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Sensodetect


Parans Solar Lighting - Mot ljusare tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag fortsätter att skina - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted