ISR - Hiv-botare växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ISR

Hiv-botare växlar upp
Mangold rekommenderar Köp i det läkemedelsutvecklande bolaget ISR med riktkursen 15 kronor på 12 månaders sikt. ISR utvecklar läkemedelskandidater inom immunterapi och har en ambitiös klinisk prövningsplan med ett antal pågående projekt. Mangold anser att det stora värdet ligger i hiv-projektet och läkemedelskandidaten ISR048 som potentiellt kan bota hiv. Bolaget genomför även prekliniska studier inom cancer, hepatit och vaccin mot Covid-19. Dessa ser Mangold som en option på eventuella framgångar vilka även kan vara värdehöjande. 

Trigger i höst
Marknaden för hiv-läkemedel är lukrativ med ett flertal storsäljande läkemedel. Det finns utrymme för bättre läkemedel vilket gör ISR till en intressant utmanare. För bolagets hiv-projekt och läkemedelskandidaten ISR048 ser vi potentiella triggers i närtid. Resultat från en fas 2a-studie väntas närmast under hösten 2020. Lyckas ISR uppvisa positiva resultat ökar chansen att ingå licensavtal eller samarbete med ett större läkemedelsbolag.

Stor uppsida i aktien
Mangold anser att ISR-aktien är en unik investeringsmöjlighet då bolaget har läkemedelskandidater som kan bli storsäljare. En riskjusterad DCF-värdering har genomförts vilket mynnat ut i Mangolds riktkurs på 15 kronor per aktie. Det ger en uppsida på över 130 procent.

Fredag 3 juli 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Parans Solar Lighting - Mot ljusare tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag fortsätter att skina - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Northern CapSek Ventures - Gaseller för alla - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Northern CapSek Ventures


ArcAroma - Smakfull tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold analyserar ArcAroma


Mantex - Billigt flis - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mantex


Appspotr - Low-code här för att stanna - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


Emotra - Hopp för nedstämda - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Emotra


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted