Pharmacolog - En dos tillväxtbolag ordineras

Mangold rekommenderar köp i Pharmacolog

Mangold rekommenderar köp av medicinteknikbolag Pharmacolog, listat på Nasdaq First North, med riktkursen 20,2 kronor på 12 månaders sikt. Pharmacolog har utvecklat ett system, Druglog vars syfte är att förbättra säkerheten och minska feldosering av läkemedel i olika sjukvårdsmiljöer. Sjukvården kan göra stora besparingar genom att använda Druglog som även kan bidra till kortare sjukhusvistelser.

Druglog står inför en kommersialisering. Vi räknar med att bolagets försäljning tar fart under 2020 för att sedan växa i hög takt. Mangold har utgått från att bolaget lyckas med att kapa åt sig betydande marknadsandelar på den primära marknaden som är beredningskontroll för cellgifter i Europa och i Nordamerika. Utöver det kan bolaget växa med Druglog inom flera olika marknadskategorier.

Mangold utgår från ett basscenario med en försiktig ansats där bolaget når en försäljning om 200 miljoner kronor 2028. Vår riktkurs på 20,2 kronor medför uppsida på drygt 90 procent vilket bör kunna materialiseras i takt med att bolaget levererar nya avtal på Druglog. Vi har även genomfört en peervärdering som ger en bild av att aktien är konservativt värderad.   

Måndag 7 oktober

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se 
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Pharmacolog - En dos tillväxtbolag ordineras

Mangold rekommenderar köp i Pharmacolog


Cyxone - Portfölj på frammarsch

Mangold rekommenderar köp i Cyxone. 


Miljö och lönsamhet hand i hand

Mangold inleder bevakning av Scandinavian Enviro Systems


Save the date: 15 november Mangold Insight Investerardag

Boka in den 15 november! Mangold Insight bjuder in till en investerardag med fokus på Kina och Asien - lyssna till flera bolag som presenterar sig och Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare.


Sensodetect - Bättre ljud i skällan

Mangold tar upp bevakning på Sensodetect.


Parans Solar Lightning - Parans i startgropen

Mangold upprepar basscenario i uppdaterad analys.


Cortus Energy - Cleantech för minskat fossilberoende

Mangold tar upp bevakning på Cortus Energy.


Mangold Insight lanserar https://insight.mangold.se/ och arrangerar Investerardag

Webbplatsen https://insight.mangold.se/ är aktiv! Här ligger uppdragsanalyser och vd-intervjuer från Mangold Insight. Webbplattformen visar också aktuella data från marknaderna Nasdaq Stockholm, First North Stockholm, Spotlight Stock Market, Nordic Growth Market och Nordic MTF. Även utvecklingen för index, valutakurser och råvarupriser kommer att uppdateras kontinuerligt. Sidan visar också nyhetsflöden, allmän information om börsnoterade företag och rapportkalendrar. Det finns även en funktion som screenar bolag utifrån förbestämda parametrar.


Cereno Scientific - Innovativ kandidat kan stoppa blodproppar

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific.


Påminnelse och fullständigt program för Mangold Insights Investerardag 3 juni 2019

Mangold Insight bjuder in investerare och journalister till en dag med spännande bolagspresentationer. Programmet inleds med lunch och avslutas med mingel. Efter presentationerna kommer Anders Borg hålla ett tal om svenska kronans utveckling och global penningpolitik.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär