Emotra - Hopp för nedstämda - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Emotra

Mangold tar upp Emotra till bolagsbevakning. Emotra är ett medicinsktekniskt bolag som utvecklat Edor-metoden som genom att enkelt testa patienters elektriska respons på en serie givna signaler ska kunna bidra till att urskilja riskgruppen för återfall i depression. Kostnader för mental hälsa ökar liksom patienter med depression. Med ett test ska personer i denna riskgrupp kunna identifieras och på så sätt ska detta leda till bättre och säkrare vård inom hälso- och sjukvården samt sänkta kostnader.

Emotra behöver evidens för sin teknik och står i startgroparna för att genomföra studier av Edor-testet med ett antal universitetssjukhus. Marknaden för mental hälsa står inför ett teknikskifte vilket bör göra det lättare för Emotra att vinna mark med sin teknik. Något som även talar för att bolaget ska nå marknaden med Edor är att dess användningsområde utökats för att nå en bredare patientunderlag. Mangold bedömer att detta väntas attrahera ett stort antal specialistkliniker och sjukhus.

Mangold har tagit hänsyn till att risken i Emotra är hög. Dels för att bolaget gör en omstart och på så vis får börja om med nya studier och dels för att tekniken inte får det tänkta genomslag den har potential för. Bolagets värde har därför riskjusterats och en hög diskonteringsränta använts. För att få fram ett motiverat värde på bolaget har en DCF-modell använts som resulterat i ett motiverat värde på 1,34 kronor. Det motsvarar en uppsida på 190 procent.

Torsdag 22 oktober  

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Parans Solar Lighting - Mot ljusare tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag fortsätter att skina - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Northern CapSek Ventures - Gaseller för alla - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Northern CapSek Ventures


ArcAroma - Smakfull tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold analyserar ArcAroma


Mantex - Billigt flis - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mantex


Appspotr - Low-code här för att stanna - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


Emotra - Hopp för nedstämda - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Emotra


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted