Dicot - Erektion som investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Dicot

Erektion som investering

Mangold inleder bevakning av läkemedelsutvecklingsbolaget Dicot med rekommendationen Köp och en riktkurs på 2,5 kronor på 12 månaders sikt. Dicot utvecklar en läkemedelskandidat, Libiguin, med ursprung från en växt, som kan behandla erektionsproblem och för tidig utlösning. Libiguin är fortsatt i preklinisk fas men dess ursprung används som folkmedicin på Madagaskar.

Utmanar Viagra

Mangold bedömer att Dicot utvecklar ett potentiellt storsäljande läkemedel. Libiguins egenskaper visar på en effekt som håller över lång tid samt ger begränsade biverkningar och möjlighet att behandla flera sexuella dysfunktioner. Det är därmed en stark utmanare till läkemedel i användning, som Viagra och Cialis, som enbart behandlar erektil dysfunktion och vars effekter är jämförelsevis kortvariga. Dessa läkemedel har även patent som gått ut. Detta öppnar upp för Dicot att kunna ta en relativt stor andel av marknaden.

Potentiellt stor uppsida i bas scenario

Mangold ser en unik möjlighet att tidigt investera i Dicot vars värdering i detta skede medför stor potential. Mangold bedömer att intresset Inför kommande fas 1-studier kommer att öka och ser möjlighet för bolaget att ingå licensaffär eller samarbete. En nyemission genomförs vilket tillför kapital som kan ta bolaget vidare mot fas 1-studier. I vårt bas scenario sätts riktkursen 2,5 kronor, en uppsida på över 130 procent.

Fredag 29 maj 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

ISR - Hiv-botare växlar upp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ISR


Eurobattery Minerals - Störst på gröna mineraler - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals


Stayble - Smärtsamt lockande - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Stayble


Auriant Mining - Ryskt guld med rabatt - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Auriant Mining.


Toleranzia - Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Toleranzia


Dicot - Erektion som investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på DicotScandinavian Health Innovations - Tillväxt trots utmaningar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


ESEN esports - Omstart kan ge lyft - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på ESEN esports


Parans Solar Lighting - Kina-affär i hamn - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted