ArcAroma - Smakfull tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold analyserar ArcAroma

Mangold ser uppsida i teknikbolaget ArcAroma och sätter riktkurs på 30 kronor per aktie på 12 månaders sikt. ArcAroma har utvecklat en teknologi som möjliggör ökad extraktion och förlängd hållbarhet vid produktion av bland annat olivolja och juice. ArcAromas teknologi är både värdeskapande ur ett kommersiellt perspektiv genom förbättrad effektivitet i produktionen samt ur ett hållbarhetsperspektiv via minskat svinn.

Cept-teknologin som ArcAroma har utvecklat har många potentiella användningsområden inom både foodtech och cleantech. Längst har bolaget kommit med produkten olivecept som finns ute hos ett antal referenskunder. Marknaden för olivecept bedöms vara värd runt 14 miljarder kronor. Även produkten juicecept finns ute hos referenskunder och har likt olivecept en målmarknad i miljardklassen vid full penetration. 

Mangold bedömer att ArcAroma har goda chanser att skörda frukterna av lyckade utvärderingsavtal med referenskunder under 2021 och framåt. Bolaget har även möjligheter att bredda sitt produktsortiment cept. Mellan 2021 och 2025 bedömer vi att bolaget ökar sin försäljning med över 60 procent per år i snitt för att nå drygt 277 miljoner kronor 2025. Mangold spår att bolaget når breakeven 2022. DCF-värdering ger ett motiverat värde om 30 kronor per aktie vilket utgör vår riktkurs och motsvarar en uppsida i aktien på närmare 130 procent.

onsdag 11 november

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Addvise - Lovande serieförvärvare tar form - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Addvise


TopRight Nordic - Lysande investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på TopRight Nordic


Wesc - Ljus i tunneln trots pandemi - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Wesc


Cereno Scientific - Ett nytt hopp - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific


Sensodetect - Bättre odds - men hög risk - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Sensodetect


Parans Solar Lighting - Mot ljusare tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting


Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag fortsätter att skina - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted