Addvise - Lovande serieförvärvare tar form - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Addvise

Mangold tar upp bevakning av Addvise med rekommendationen köp och en riktkurs på 2,6 kronor på 12 månaders sikt. Addvise, som är en leverantör av sjukvårds- och labutrustning, avser att växa genom förvärv på life science-marknaden. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett tiotal förvärv, uppdelade på två affärsområden; Lab och Sjukvård, främst på den svenska marknaden men även några på den nordamerikanska marknaden. Nu satsar bolaget på att växa internationellt.

Addvise ska med en beprövad förvärvsmodell, som bygger på ett decentraliserat styre, utveckla och förbättra köpta bolag. Mangolds uppfattning är att bolaget hittills lyckats bra med sina förvärv och vi ser en stor möjlighet att växa på marknaden för medicinteknik och lab-verksamhet till hälso- och sjukvården. Dels kan detta ske genom geografisk breddning, dels via nya produktbolag. Vi har utgått från organisk tillväxt i våra prognoser. Vi ser att bolaget kan växa med 7 procent per år i snitt under kommande femårsperiod. Bolaget bör även kunna nå sitt lönsamhetsmål om en EBITDA-marginal på 15 procent.

Mangold har i en DCF-analys erhållit ett motiverat värde som ger en riktkurs på 2,6 kronor, en uppsida på drygt 90 procent. För att detta ska materialiseras behöver bolaget uppvisa lönsamhetsförbättringar och genomföra förvärv till attraktiva nyckeltal. Dessa bolag ska sedan stöpas i Addvise-formeln vilken utvecklar bolagen med ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet samt gör dem långsiktigt konkurrenskraftiga och effektiva.

Måndag 18 januari

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Kollect - Sopor på tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect


Addvise - Laddar för nya förvärv - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Addvise


Inhalation Sciences - På väg mot lyftet - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Zoomability - Banat för friktionslös framfart - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Zoomability


Scandinavian Health Innovations - Styrka trots pandemi - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Cyxone - Trippelchans på succé - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Cyxone


Hoodin - En kompass i informationsdjungeln - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Archelon - Portföljprojekt med guldkant - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Archelon


Appspotr - Uppsving för apputveckling- Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


Addvise - Lovande serieförvärvare tar form - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Addvise


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted