Delårsrapport Q1 2020

Perioden januari - mars 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 027 tkr (14 789)
 • Driftnettot uppgick till 14 745 tkr (14 646), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,1 %
  (99,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 118 tkr (11 071)
 • Periodens resultat uppgick till 7 748 tkr* (9 853) motsvarande 2,9 kr per aktie (3,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 766 tkr (10 438)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 020 200 tkr (976 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 57,3 % (60,7)
 • EPRA NAV uppgick till 175,5 kr (154,6)

*Periodens resultat inkluderar en justering av skatten med 2 278 tkr hänförlig till tidigare år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Upplands Motor. Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag och ett modernt familjeägt bolag med drygt 800 anställda. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted