Delårsrapport Q3 2019

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

Perioden 2019-07-01 - 2019-09-30

·   Intäkterna uppgick till 23 148 (11 524) tkr
·   Driftnettot uppgick till 21 600 (11 152) tkr, med en överskottsgrad på 95,1 (95,3) %
·   Förvaltningsresultatet uppgick till 10 688 (5 411) tkr
·   Resultat efter skatt uppgick till 7 373 (4 279) tkr motsvarande 1,51 (1,7) kr per aktie
·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 107 (7 792) tkr
·   Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
·   Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 (2,1) gånger och
    belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
·   EPRA NAV uppgick till 100,4 (93,2) kr per aktie

Perioden 2019-01-01 - 2019-09-30

·    Intäkterna uppgick till 58 422 (34 160) tkr
·    Driftnettot uppgick till 55 282 (33 63) tkr, med en överskottsgrad på 94,6 (96,5) %
·    Förvaltningsresultatet uppgick till 27 417 (16 260) tkr
·    Resultat efter skatt uppgick till 41 124 (13 003) tkr motsvarande 8,4 (5,2) kr per aktie
·    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 222 (-8 342) tkr
·    Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
·    Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 (2,1) gånger och
     belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
·    EPRA NAV uppgick till 100,4 (93,2) kr per aktie

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2019


Halvårsrapport 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär