Delårsrapport Q1 2018

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2018-01-01 - 2018-03-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 277 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 211 tkr.
  • Resultat före skatt 5 362 tkr.
  • Resultat per aktie 1,75 kr.
  • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 31 904 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-03-31 till 600 000 tkr.
    Vid första kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot 2017-12-31.
  • Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 247 288 tkr ger en soliditet på 39,9 %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

ingeborg.magnusson@logistri.se 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com 

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär