Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27 485 (11 926) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 25 996 (11 543) tkr.
 • Resultat före skatt 59 204 (27 883) tkr.
 • Resultat per aktie 9,6 (8,4) kr.

Tolv månader 2019-01-01 - 2019-12-31
 

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 85 907 (46 759) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 81 278 (45 174) tkr.
 • Resultat före skatt 108 012 (44 142) tkr.
 • Resultat per aktie 18,0 (13,6) kr.
 • Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 38 641 (24 230) tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-12-31 till 1 248 200 (614 140) tkr.
 • EPRA NAV per aktie vid årets utgång, 113,2 (104,3) kr.
 • Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 530 648 (254 384) tkr ger en soliditet på 40,7 (39,6) %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94 sara.williamson@paretosec.com 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ) Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com 

nformation om MAR:

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted