Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering och bolagsstämma:

2018-02-19 Kvartalsrapport: Q4 2017
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-09 Bolagsstämma, Årsredovisning 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport: Q1 2018
2018-08-23 Halvårsrapport: Q2 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport: Q3 2018
2019-04-04 Bolagsstämma, Årsredovisning 2018

Observera att datum för Kvartalsrapport Q4 2017 och Bolagsstämma, Årsredovisning 2017 har ändrats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: ulf.attebrant@paretosec.se

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018


Kommuniké från årsstämma i Logistri Portfolio 1 AB

Logistri Portfolio 1 AB meddelar idag att dagens bolagsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna och omvalt styrelsen i bolaget.


Kvartalsrapport 2017-09-05 - 2017-12-31

Väsentliga händelser under perioden september 2017 - december 2017

  • Logistri Portfolio 1 AB (publ) har genom bolagsförvärv förvärvat ett bestånd om åtta fastigheter i södra Sverige som tillsammans omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area. Totalt uppgår marknadsvärdet för fastighetsbeståndet till 600 000 tkr.
  • Under fjärde kvartalet genomfördes en fastighetsreglering där fastigheten Tackjärnet 2 reglerades in i Tackjärnet 3. Bolaget äger därefter sju fastigheter.
  • Koncernen genomförde en fusion i slutet på 2017, efter fusionen omfattar koncernen 12 (tidigare 20) bolag, varav två kommanditbolag.

Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018


Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018


Logistri Portfolio har erhållit godkännande för notering av obligationer på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Logistri Portfolio 1 AB emitterade den 26 september 2017 obligationer om 375 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 20 maj 2021 med en årlig ränta om 4 procent.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistri Portfolio

Logistri Portfolio 1 AB meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm valt en ny styrelse i bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: